Hoofd en hals: Upgrade-RT

Uniforme PFD-PET gestuurde graduele dosis prescriptie ter vermindering van late toxiciteit, een Nederlandse gerandomiseerde fase III multicenter studie met dosisreductie voor electieve bestraling van de hals bij hoofd-/halstumoren.

Kijk hier als u meer wilt weten over de deelname aan klinisch wetenschappelijke onderzoeken.

Behandelgebied: Hoofd en hals

Doel: Testen of een lagere electieve bestralingsdosis gegeven kan worden op de hals met als doel om minder bijwerkingen, gelijke genezingskansen en betere kwaliteit van leven te bereiken.

Initiatiefnemer: