Urologie: Fastrack II

Hoge precisie bestraling van nier tumoren: een fase II studie naar de effectiviteit

Behandelgebied: Urologie

Doel: Alle deelnemers aan deze studie zullen SABR krijgen om hun nier cel carcinoom te behandelen. We willen onderzoeken of met deze manier van bestralen deze kanker in de nieren beheerst kan worden. We willen ook kijken wat de bijwerkingen van deze behandeling zijn, onder andere wat de gevolgen zijn voor de werking van de nieren.

Initiatiefnemer: