Urologie: POWER

Behandelgebied: Urologie

Doel: Het doel van deze studie is om uit te zoeken of patiënten die op één helft van de prostaat behandeld worden minder erectiestoornissen ontwikkelen dan als zij op de gehele prostaat behandeld worden. Bij de behandeling van prostaatkanker met brachytherapie wordt standaard de gehele prostaat behandeld. Deze behandeling zal bij een aantal patiënten bijwerkingen geven. Bij sommige patiënten zitten de kwaadaardige tumoren echter alleen maar aan één kant van de prostaat. Deze patiënten kunnen aan deze studie meedoen waarbij geloot wordt of er maar één kant van de prostaat behandeld wordt met intensieve controles van de andere kant of dat, zoals standaard, de hele prostaat behandeld wordt. Een mogelijk voordeel als maar één kant van de prostaat wordt behandeld is dat er bijwerkingen zijn. Deze studie is ontworpen door Groupe Européen de Curiethérapie - European Society of Radiotherapy and Oncology (GEC-ESTRO) en wordt door artsen uit verschillende ziekenhuizen uitgevoerd. AMC is initiatiefnemer in Nederland. De studie wordt gesponsord door KWF-Kankerbestrijding, ELEKTA-Brachytherapy en Deutschen Gesellschaft für Urologie. Voor dit onderzoek zijn 254 proefpersonen uit verschillende landen nodig. In Nederland zullen naar verwachting 135 proefpersonen meedoen.

Initiatiefnemer: Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

X