Urologie: PRIMUS

Behandelgebied: Urologie

Doel: Het doel van deze studie is om te onderzoeken of immunotherapie een grotere rol kan gaan spelen bij de behandeling van patiënten met prostaatkanker die geopereerd zijn alsook van patiënten die hormoontherapie, chemotherapie en/of eerder bestralingen hebben gehad. Immunotherapie is een behandeling die een lichaamseigen afweerreactie tegen kankercellen stimuleert. Deze behandeling versterkt of verandert uw eigen afweersysteem, zodat het de kankercellen beter kan doden. De behandeling werkt niet direct in op de tumor, zoals bijvoorbeeld chemotherapie, maar is gericht op het afweersysteem zelf. Dit is uniek aan immunotherapie. Daarnaast is ook bekend dat lokale bestraling een positief effect heeft op het afweersysteem. Het doel van deze studie is om dit effect te onderzoeken bij patiënten met een recidief tumor in de prostaat na eerdere bestraling.

Initiatiefnemer: Maastro