Uw medische gegevens

Waarom een dossier?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier aanlegt. In het dossier staan aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Wie heeft toegang?

Hulpverleners binnen of buiten Maastro die direct bij uw behandeling betrokken zijn, kunnen de gegevens uit uw dossier bekijken. Bij een verwijzing kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de verwijzend radioloog of de huisarts.

Wanneer is mijn toestemming nodig?

Als uw arts uw gegevens wilt gebruiken voor een ander doel dan uw behandeling, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek, dan moet u daarover geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig.

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor (wettelijk voorgeschreven) kwaliteitsdoeleinden. Deze gegevens zijn niet tot uw persoon herleidbaar, en uw toestemming is dan ook niet nodig.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Hoe veilig is mijn dossier?

Uw arts en de directie van Maastro zorgen ervoor dat uw dossier veilig wordt opgeborgen, dat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling of onderzoek betrokken hulpverleners hebben toegang tot uw gegevens. Alle hulpverleners hebben een zelfstandig beroepsgeheim.

Wat zijn mijn rechten?

Veel patiënten voelen zich afhankelijk van hun hulpverlener. Daarom is het belangrijk te weten dat u als patiënt rechten hebt. Om de positie van de patiënt te versterken zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en de hulpverlener. Uitgebreide informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.