Doelstelling bijbaan / stageplek:

Onderzoeken of er dosis-volume variabelen gevonden kunnen worden die gerelateerd zijn aan de kans op het optreden van een ribfractuur. We denken dan bijvoorbeeld aan de maximale dosis in de ribben, maar ook aan het volume van de ribben dat meer dan bijvoorbeeld 60 Gy bestraling heeft gekregen.

Achtergrond

Van 2004-2010 heeft er een internationale trial gelopen (the Young Boost Trial), waarbij borstkanker patiënten <50 jaar gerandomiseerd werden tussen een hoge of een lage extra bestralingsdosis op het tumorbed, in het kader van borstsparende therapie (BST). De reden hiervoor was dat het in 2004 nog zo was dat de lokale recidief kans bij jonge vrouwen met BST vrij hoog was, en we dit wilden verbeteren.  De voorlopige resultaten van deze studie laten zien dat – voor de beide dosis-niveaus samen – de kans op een lokaal recidief veel lager is dan verwacht. Waarschijnlijk komt dit doordat de gehele behandeling – van diagnose tot en met nazorg – op alle fronten sterk verbeterd is. Een nadelig effect van de hoge bestralingsdosis op het tumorbed is echter enerzijds dat het uiterlijk van de borst slechter wordt, maar anderzijds ook dat de kans op een ribfractuur in het bestraalde gebied hoger wordt. Hierbij is er echter een grote variatie tussen de afdelingen die meededen met de YBT: op sommige afdelingen worden helemaal geen ribfracturen gezien, op andere afdelingen heel veel. Onze hypothese is dat dit te maken heeft met de toegepaste bestralingstechniek, met andere woorden, met de exacte dosis die in de ribben beland is.

Sluitingsdatum

26 februari 2020

Startdatum en periode

Zo snel mogelijk, waarschijnlijk 20-40 dagen, gedurende ongeveer 6 maanden.

Informatie over de functie

Je activiteiten bestaan uit het verzamelen van de dosis-volume variabelen uit de individuele bestralingsplannen van de patiënten met een ribfractuur, en van een set “controle” patiënten. Deze gegevens zal je in de deelnemende bestralingsafdelingen in heel Nederland moeten gaan opzoeken. Dat betekent dus dat je veel zal moeten reizen, en dan ter plekke de gegevens kan verzamelen. Hierbij zal je misschien soms op weerstand stuiten, en hulp nodig hebben van de mensen op die afdeling om je data boven water te krijgen. Daarom wordt verwacht dat je er goed kan communiceren, zodat ze je graag helpen. Afhankelijk van je interesse en competenties kun je meehelpen aan de uiteindelijke analyse en publicatie.

Resultaat / impact

Als we goed weten bij welke dosis de kans op ribfracturen toeneemt, kunnen we de bestralingsplannen daarop aanpassen, en zorgen dat minder borstkanker patiënten een ribfractuur oplopen na de bestraling.

Wie zoeken we?

(Geneeskunde) student(en) die op zoek zijn naar een stage danwel een tijdelijke bijbaan. Ben je een enthousiaste student, met goede communicatieve vaardigheden, die het leuk vindt naar andere afdelingen in het land te reizen, op zoek is naar uitdagingen, en nauwkeurig kan werken? Dan ben je onze kandidaat!

Arbeidsvoorwaarden

In geval van een stage bedraagt de stagevergoeding max. €400/maand afhankelijk van het aantal werkdagen. In geval van een bijbaan ontvang je een tijdelijke oproepovereenkomst.

Contactpersoon voor meer informatie

Liesbeth Boersma
Hoofd Patiëntenzorg
liesbeth.boersma@maastro.nl
+31(0)88-4455600