Functie

Leden voor de Cliëntenraad

Sluitingsdatum

15-01-2019

Informatie over de functie

De Cliëntenraad is het centrale orgaan ter behartiging van de belangen van de patiënten van MAASTRO clinic. De cliëntenraad vindt haar oorsprong in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), hierin is vastgelegd dat de cliënten van instellingen in de ouderen-, gezondheids- en welzijnszorg inspraak hebben door middel van een Cliëntenraad. Daar waar een klachtencommissie in een zorginstelling is ingesteld voor individuele klachtafhandeling, is de cliëntenraad een orgaan dat opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van een zorginstelling. De Cliëntenraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van MAASTRO clinic. De Cliëntenraad kan ook ongevraagd zijn mening geven of met eigen ideeën komen over hoe MAASTRO clinic de dienstverlening kan verbeteren.

Wie zoeken we?

Wij zijn op zoek naar (gewezen) patiënten of familieleden van (gewezen) patiënten van MAASTRO clinic, die actief willen meedenken, meepraten en adviseren over alles wat voor de patiënten van MAASTRO belangrijk is. Bijvoorbeeld over wachttijden, afspraken maken, voorlichting, de bereikbaarheid of de manier waarop de patiënt geholpen wordt.

Contactpersoon voor meer informatie

Karin Sutherland
Ambtelijk secretaris Cliëntenraad
karin.sutherland@maastro.nl
088-44 55 877