Functie

Projectleider Modernisering Loongebouw

Sluitingsdatum

26-09-2019

Aantal uren per week

12 uur

Informatie over de functie

Als projectleider stuur je een project aan met als doel een uitgewerkt voorstel en invoeringsplan voor de Raad van Bestuur per 1 mei 2020 voor een modern loongebouw met een beperkt aantal “functiefamilies” en daarnaast  een uitgewerkt voorstel voor een prestatiecomponent in de beloningsstructuur van Maastro. Hiertoe stel je zelf het projectplan op en stel je een multidisciplinair projectteam samen met in ieder geval afvaardiging van de ondernemingsraad, HR en de werkvloer. Maastro beschikt over eerdere studies naar prestatiebeloning die als uitgangspunt kunnen dienen voor het project. Een van de senior HR adviseurs binnen Maastro is ervaringsdeskundige met FWG 3.0. en is gedeeltelijk beschikbaar voor deelname aan het project.

Concrete werkzaamheden in deze functie zijn:

  • het schrijven van het projectplan, -rapportages en advies;
  • het voeren van overleg met de opdrachtgever en met stakeholders;
  • het bestuderen van interne documenten en relevant wetenschappelijk onderzoek naar randvoorwaarden en voor- en nadelen van prestatiegericht belonen;
  • het ophalen van mogelijke best practices m.b.t. prestatiegericht belonen in relevante sectoren (m.n. gezondheidszorg);
  • het onderzoeken van de mogelijkheden om verschillende functieprofielen te bundelen en te groeperen in FWG functiefamilies met bijpassende functiewaardering en het opstellen van een concreet invoeringsplan;
  • het voeren van (groeps)interviews en klankbordsessies om randvoorwaarden, ontwerpcriteria en beoordelingsinstrumentarium te toetsen;
  • het aansturen van het project in al haar facetten.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar een ervaren projectleider binnen het HR domein met kennis van functiewaardering en prestatiebeloning. Kennis van de CAO Ziekenhuizen en FWG 3.0 is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn nader overeen te komen en marktconform. De functie kan middels een tijdelijk dienstverband worden ingevuld. Een projectdetachering of freelance constructie behoren ook tot de mogelijkheden.

Contactpersoon voor meer informatie

Danny Vogten
Secretaris Raad van Bestuur
secretariaatrvb@maastro.nl
088 44 55 600