Functie

Software engineer (English below!)

Sluitingsdatum

27-02-2019

Aantal uren per week

36 uur

Wat doe je als software engineer bij MAASTRO?

Als software engineer maak je deel uit van ons innovatieve software development team en help je bij de ontwikkeling van klinische software. Hiermee draag je bij aan de doelstelling van MAASTRO om door middel van bestraling patiënten met kanker te helpen genezen en/of bijwerkingen zo maximaal mogelijk te voorkomen.

Waar is het software development team momenteel mee bezig?

Het team heeft momenteel een mix van klinische en wetenschappelijke onderzoeksprojecten in haar portfolio, zoals:

 • Het implementeren van zeer innovatieve software voor “direct dosimetric validation of clinical treatments”;
 • Het ontwikkelen van “shared decision-making” tools om patiënten te ondersteunen bij het bepalen van de beste behandeling (www.beslissamen.nl);
 • Het ontwikkelen van globale infrastructuren die knowledge engineering en (bio)medische en beeldvormende informatica mogelijk maken (bijvoorbeeld www.eurocat.info, www.dtls.nl/fair-data/personal-health-train).

  Om toonaangevend te kunnen zijn in zowel patiëntenzorg als onderzoek, is het voor MAASTRO belangrijk dat de software engineers flexibel zijn en in staat om de balans te vinden tussen klinische kwaliteit en pragmatische snelheid, rekening houdend met de doorlooptijd voor het hele ontwikkelingsproces. Ontwikkeling vindt plaats in Agile sprints waarbij de roadmap van de informatiemanagers en hoofdonderzoekers in een korte-termijnplanning worden omgezet.
  Je werkt nauw samen met je collega software engineers om problemen te analyseren, eventueel aanvullende requirements te achterhalen en oplossingen te bedenken die het beste passen binnen MAASTRO clinic.

Wie zoeken we?

 • Je hebt een bachelor- of masterdiploma in software development (of gelijkwaardig);
 • Je hebt mimimaal 3 jaar relevante ervaring
 • Je bent een expert in back-end programmeren en hebt ervaring met front-end development;
 • Kennis van JAVA en Matlab is aanbevolen;
 • Het is wenselijk als je bekend bent met technieken als Python, HTML5, TypeScript, DICOM, HL7 (FHIR) en frameworks als Spring (Boot, Cloud, Security, Data) en Angular;
 • Je vindt je weg binnen de Atlassian-stack (Jira, Bamboo, Bitbucket) of andere code managementtools zoals Git, Maven, etc.;
 • Je kunt zelfstandig werken en goed communiceren in het Engels;
 • Je bent nieuwsgierig, leergierig en je werkt graag in een wetenschappelijke en medische omgeving.

 

Wat bieden we jou?

Een dynamische en uitdagende functie met uitstekende arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Ziekenhuizen. Het betreft een fulltime functie (36 uur per week), waarbij een werkschema van 4 x 9 bespreekbaar is. Gedeeltelijk thuiswerken is na verloop van tijd en in onderling overleg mogelijk.

Op basis van relevante werkervaring bedraagt het salaris maximaal € 3.917,- per maand (FWG 55). Aanvullend is er een 8,33% eindejaarsuitkering, 8,33% vakantiegeld, uitstekende pensioenvoorzieningen, kortingen op diverse (zorg) verzekeringen, sportabonnementen en een fietsregeling.

 

Meer informatie over de functie?

Marlies Jager
Teamlead software development team
marlies.jager@maastro.nl
088 44 55 666

Position

Software engineer

Closing date

27-02-2019

Working hours a week

36 uur

What do you do in this position?

You’ll be a member of our innovative software development team and will develop medical software with the focus on contributing to the goal of MAASTRO in curing patients.

 

What is the software development team currently working on?

The team currently has a mix of clinical and scientific research projects in its portfolio, like

 • implementing highly innovative software for direct dosimetric validation of clinical treatments;
 • developing shared decision-making tools to help patients determine their treatment of choice (www.beslissamen.nl);
 • developing global infrastructures that enable knowledge engineering, (bio)medical and imaging informatics research (e.g www.eurocat.info, www.dtls.nl/fair-data/personal-health-train).To be leading in both research and clinical practice, it is important for MAASTRO that the software engineers are flexible and able to find the balance between clinical grade quality and pragmatic speed, taking the turnaround time for the whole development process into account. Development is done in Agile sprints translating the roadmap provided by the Information Management Team and Principal Investigators into a short-term planning. For this, you work closely together in the software development team to break down the problems at hand, find out additional requirements where needed and provide a solution that fits best within MAASTRO clinic.

Who are we looking for?

 • You have a bachelor or master degree in software development (or equivalent);
 • You have at least 3 years of relevant experience;
 • You are an expert in back-end programming and have experience in frontend development;
 • Knowledge of JAVA and Matlab are recommended;
 • Familiarity with techniques such as Python, HTML5, TypeScript, DICOM, HL7 (FHIR) and frameworks such as Spring (Boot, Cloud, Security, Data) and Angular are welcome;
 • You know your way around the Atlassian stack (Jira, Bamboo, Bitbucket) or other source code management tools like Git, Maven etc;
 • You are able to work independently but have good communication skills in English;
 • You are curious, studious and like to work in a scientific research and medical environment.

What do we offer you?

A very dynamic and challenging fulltime position with excellent employment conditions based on the Dutch Collective Labour Agreement for Hospitals (CAO Ziekenhuizen). A fulltime workweek consists of 36 hours a week and it is possible to work 4 x 9 on a regular basis. Partially working from home is possible over time and in mutual consultation.

Based on relevant work experience, the salary is maximum € 3.917,- gross/month (FWG 55). Additionally, you will receive an 8,33% holiday bonus, an 8,33% end of year bonus, excellent pension arrangements and secondary conditions like discounts on several (health) insurances, bike and sports fees.

MAASTRO can easily be reached with public transport, bike or car and is centrally located in the most beautiful region there is for hiking and biking or wining and dining!

Would you like more information about this position?

Marlies Jager
Teamlead software development team
marlies.jager@maastro.nl
+31 88 44 55 666