Hoe gaat verwijzen in zijn werk?

Bij Maastro vinden behandelingen plaats voor hoofd-halskanker, borstkanker, hersentumoren, lymfoom en longkanker. Voor deze patiënten wordt een planvergelijking gemaakt: voor fotonentherapie en protonentherapie. Op basis van dit planvergelijk wordt het verschil in de kans op bijwerkingen bepaald volgens landelijke protocollen.

Totdat ons verwijsportaal gebruiksklaar is, kan u een planvergelijk aanvragen door Maastro te bellen (088- 44 55 600), en vragen naar een arts om een protonen patiënt door te verwijzen. Voor mammacarcinoom en lymfeklierkanker zal u hiervoor worden doorverbonden met de teamtelefoon van Team 2 of 3; voor longcarcinoom met de team telefoon van Team 3, en voor hoofdhalskanker en neurologische tumoren met de team telefoon van Team 4.

Er zal dan een beveiligde email verbinding met u opgezet worden, waarmee u de benodigde gegevens kan opsturen naar protonenpv@maastro.nl. De minimaal benodigde gegevens zijn:

  • Naam en BSN nummer patiënt
  • Tumor type, doelgebied en fractionering
  • De plannings CT, met fotonen plan en structuren
  • Variabelen die nodig zijn voor het NTCP model uit het landelijk indicatie protocol protonentherapie

Er wordt naar gestreefd om het resultaat van het planvergelijk binnen 1 dag met u te bespreken, zodat u met patiënt kan bespreken of deze verwezen wil worden.

Dr. Frank Hoebers, radiotherapeut-oncoloog (hoofd-halskanker)

De eerste patiënt met hoofd-halskanker werd bestraald met protonen bij Maastro afgelopen februari. Het resultaat van een jarenlang traject. “Het is een bijzonder moment in mijn carrière,” stelt dr. Frank Hoebers, radiotherapeut-oncoloog bij Maastro. “We zijn dan al met ons team maanden bezig om op basis van planvergelijk de eerste patiënt te selecteren. Het protonenplan moet immers in dit specifieke geval een essentieel beter resultaat laten zien dan bestraling met fotonen.”

Dr. Karolien Verhoeven, radiotherapeut-oncoloog (borstkanker)

Protonentherapie kan bij borstkanker vooral voordeel opleveren als het hart in de buurt ligt van het te bestralen gebied. Het verlaagt de kans op het ontwikkelen van een hartinfarct in de jaren na de behandeling. “We passen deze nieuwe vorm van bestralen toe als het risico op een toekomst hartinfarct met meer dan 2% vermindert,” aldus Dr. Karolien Verhoeven, radiotherapeut-oncoloog bij Maastro.

Dr. Daniëlle Eekers, radiotherapeut-oncoloog (hersentumor)

De locatie van hersentumor is omgeven door risico-organen die belangrijk zijn voor het behoud van geheugen en concentratievermogen. “Zeker voor patiënten met kans van lange overleving,” aldus Daniëlle Eekers, radiotherapeut-oncoloog bij Maastro. “Een deel van deze groep patiënten was voorheen zelfs aangewezen op behandeling in het buitenland. Met de komst van protonentherapie naar Nederland kunnen deze patiënten nu dichter bij huis worden behandeld.”

Dr. Judith van Loon, radiotherapeut-oncoloog (longkanker)

Bestraling is voor patiënten met longkanker vaak een vast onderdeel in de behandeling. Door de invloed van de ademhaling is er er bovendien sprake van een bewegende tumor. “Door het gebruik van nieuwe modellen gebaseerd op gegevens van Nederlandse patiënten met longkanker, kunnen we nu voor de individuele patiënt goed inschatten of deze baat heeft bij protonentherapie,” zegt Judith van Loon, radiotherapeut-oncoloog bij Maastro in Maastricht.