Hoe gaat verwijzen in zijn werk?

Bij Maastro komen de volgende patiëntengroepen mogelijk in aanmerking voor protonentherapie: hoofd-halsmaligniteiten, neurologische tumoren, mammacarcinoom, longcarcinoom, thymoom, oesofaguscarcinoom en
mediastinale lymfomen. Voor deze patiënten moet eerst een planvergelijk worden gemaakt: voor fotonentherapie en protonentherapie. Op basis van dit planvergelijk wordt het verschil in de kans op bijwerkingen bepaald volgens landelijke protocollen (zie www.nvro.nl).

De template voor het aanvragen van een protonen planvergelijk is te vinden onder onderstaande URL:
https://maastro.nl/aanvraagformulier-planningsvergelijk-protonentherapie/

Mocht de aanvraag via bovenstaande URL niet lukken, kunt u een planvergelijk aanvragen door Maastro te bellen (T: 088-4456056), en te vragen naar een arts met het betreffende aandachtsgebied, en duidelijk te vermelden dat het gaat om verwijzen van een protonen patiënt. U wordt dan doorverbonden met een collega-radiotherapeut. Er zal dan een beveiligde email verbinding met u opgezet worden, waarmee u de benodigde gegevens kan opsturen naar protonenpv@maastro.nl. De minimaal benodigde gegevens zijn:

  • Naam en BSN nummer patiënt
  • Tumor type, doelgebied en fractionering
  • De plannings CT, met fotonen plan en structuren
  • Variabelen die nodig zijn voor het NTCP model uit het landelijk indicatie protocol protonentherapie

Er wordt naar gestreefd om het resultaat van het planvergelijk binnen 1 dag met u te bespreken, zodat u met patiënt kan bespreken of deze verwezen wil worden.

Protonen Special 2021

Protonen Special Editie Q1

Protonen Special 2020

Protonen Special Editie Q3
X