Hoe gaat verwijzen in zijn werk?

Bij Maastro komen de volgende patiëntengroepen mogelijk in aanmerking  voor protonentherapie: hoofd-halsmaligniteiten, neurologische tumoren, mammacarcinoom, longcarcinoom, thymoom, oesofaguscarcinoom en mediastinale lymfomen. Voor deze patiënten moet eerst een planvergelijk worden gemaakt: voor fotonentherapie en protonentherapie. Op basis van dit planvergelijk wordt het verschil in de kans op bijwerkingen bepaald volgens landelijke protocollen (zie www.nvro.nl).

Totdat ons verwijsportaal gebruiksklaar is, kunt u een planvergelijk aanvragen door Maastro te bellen (T: 088- 44 55 600), en te vragen naar een arts met het betreffende aandachtsgebied, en duidelijk te vermelden dat het gaat om verwijzen van een protonen patiënt. U wordt dan doorverbonden met een collega-radiotherapeut.

Er zal dan een beveiligde email verbinding met u opgezet worden, waarmee u de benodigde gegevens kan opsturen naar protonenpv@maastro.nl. De minimaal benodigde gegevens zijn:

  • Naam en BSN nummer patiënt
  • Tumor type, doelgebied en fractionering
  • De plannings CT, met fotonen plan en structuren
  • Variabelen die nodig zijn voor het NTCP model uit het landelijk indicatie protocol protonentherapie

Er wordt naar gestreefd om het resultaat van het planvergelijk binnen 1 dag met u te bespreken, zodat u met patiënt kan bespreken of deze verwezen wil worden.

Protonen Special 2021

Protonen Special Editie Q1

Protonen Special 2020

Protonen Special Editie Q3
X