Voor verwijzers

Shutterstock 1890933847

Maastro streeft ernaar om patiënten met de best mogelijke zorg te ondersteunen. Protonentherapie is een geavanceerde vorm van radiotherapie die een nauwkeurige behandeling biedt met minimale bijwerkingen. We begrijpen dat uw patiënten vertrouwen op uw expertise en begeleiding. Daarom is het voor ons van groot belang om nauw met u samen te werken en de juiste behandeling op maat te kunnen bieden.

Planningsvergelijking

Alleen wanneer wordt vastgesteld dat de toegevoegde waarde groot genoeg is, kan protonentherapie worden toegepast. Voordat wordt gestart, wordt er een CT-scan gemaakt. Deze bepaalt de exacte locatie en omvang van de tumor. Met deze gegevens wordt een bestralingsplan gemaakt voor beide technieken, protonentherapie en de conventionele (fotonen) radiotherapie. Als er duidelijk voordeel is, beslist uw specialist uit uw eigen ziekenhuis - in overleg met het specialistisch protonencentrum - of u in aanmerking komt voor conventionele bestraling of protonentherapie. Raadpleeg onze workflow voor de werkwijze omtrent het aanvragen van een planningsvergelijking, via de quick links.

Planningsvergelijking

Planningsvergelijking

Alleen wanneer wordt vastgesteld dat de toegevoegde waarde groot genoeg is, kan protonentherapie worden toegepast. Voordat wordt gestart, wordt er een CT-scan gemaakt. Deze bepaalt de exacte locatie en omvang van de tumor. Met deze gegevens wordt een bestralingsplan gemaakt voor beide technieken, protonentherapie en de conventionele (fotonen) radiotherapie. Als er duidelijk voordeel is, beslist uw specialist uit uw eigen ziekenhuis - in overleg met het specialistisch protonencentrum - of u in aanmerking komt voor conventionele bestraling of protonentherapie. Raadpleeg onze workflow voor de werkwijze omtrent het aanvragen van een planningsvergelijking, via de quick links.

Wanneer kan protonentherapie worden toegepast?

Standaardindicaties zijn geaccepteerde indicaties voor protonentherapie. Voor deze indicaties geldt dat in principe alle patiënten direct voor protonentherapie kunnen worden verwezen. En dat de behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

  • Kindertumoren, oogtumoren en schedelbasistumoren (standaard indicaties).
  • Bijzondere gevallen van borstkanker, hoofd-halskanker en longkanker waar risico is voor de omliggende organen, zoals de oogzenuw of geheugen gebieden (model-based indicaties). 
  • Patiënten jonger dan 50 jaar, met een tumor waarbij de prognose relatief goed is. Bijvoorbeeld borstkanker in een vroeg stadium of de ziekte van Hodgkin (preventie van secundaire tumoren). 
  • Potentiële indicaties. Door gerandomiseerde studies moet de meerwaarde van protonentherapie worden aangetoond.

Delen