Bestraling (radiotherapie)

Wij gebruiken radiotherapie voor genezing, als onderdeel van een behandeling en als verzachtende behandeling om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Het uitgangspunt van radiotherapie is dat het DNA van de tumorcellen beschadigt door de bestraling. Gezonde, normale cellen herstellen hierna weer snel, maar tumorcellen niet. Door vaker te bestralen, sterft de tumorcel uiteindelijk af. Wij passen radiotherapie toe als uitwendige bestraling en inwendige bestraling.

Bijwerkingen

Alle intensieve behandelmethoden kennen een aantal bijwerkingen. De mate en ernst van de bijwerkingen is per persoon verschillend en afhankelijk van een groot aantal factoren. Uw behandelaar informeert u hierover zo volledig mogelijk en geeft adviezen om de bijwerkingen te beperken. Het al dan niet optreden van bijwerkingen zegt niets over het effect van de behandeling tegen de kanker.

Meer over bijwerkingen leest u in onze Behandelwijzer radiotherapie (pdf)

Meer over bestraling

Fotonentherapie

Bij deze conventionele bestraling bevindt het bestralingstoestel zich buiten het lichaam en wordt de tumor door de huid heen bestraald. De straling waarmee u behandeld wordt, is een elektrisch opgewekte straling die het apparaat omvormt tot hoogenergetische röntgenstraling die bestaat uit pakketjes energie zonder massa. Dit zijn de fotonen. Deze kunnen diep doordringen in het lichaam. Meer weten over de over uitwendige bestraling en de werking van het bestralingstoestel?

Download en bekijk de Behandelwijzer radiotherapie (pdf).

Protonentherapie

Bij deze innovatieve bestraling bevindt het bestralingstoestel zich buiten het lichaam en wordt de tumor door de huid heen bestraald met protonen. Deze behandeling maakt het mogelijk om heel precies de tumor te bestralen met een hoge dosis. Deze nieuwe bestralingsvariant wordt ingezet als externe radiotherapie om tumoren in het lichaam te bestrijden. Het maakt gebruik van geladen kerndeeltjes (de protonen) die bijna hun gehele energie afgeven in de tumor. De energie-afgifte van protonen is anders dan van de conventionele radiotherapie. Protonen zijn positief geladen kerndeeltjes die eerst versnellen om weer af te remmen na het binnendringen van de tumor. Hier geven ze de meeste energie af. De energie-afgifte stopt na het verlaten van de tumor.

Lees meer over protonentherapie ›

Brachytherapie

Download folder High Dose Rate Download folder Low Dose Rate

Brachytherapie is inwendige bestraling waarbij radioactief materiaal wordt aangebracht in het lichaam. We plaatsen het materiaal dan dichtbij of in de tumor. Inwendige bestraling wordt toegepast bij onder andere prostaatkanker, baarmoederhalskanker en slokdarmkanker.

X