Bestendigen protonentherapiecentrum

17 juli 2022
Janine Beaujean

In februari 2022 vierde Maastro Protonentherapie haar derde verjaardag. Geert Bosmans, manager Protonen, zag vanaf het prille begin “zijn kindje” groeien en nu is Maastro Protonentherapie tot volle wasdom gekomen. Protonentherapie doorliep de pioniersfase en wordt de komende vijf jaar verder klaargestoomd en opgeschaald om de maximale capaciteit te benutten.

Een verbintenis voor de toekomst

Daarnaast werken we aan de continuïteit en het verstevigen van het partnership met Mevion, onze leverancier van het protonentoestel. Geert: “Met COVID was dit wel een uitdaging: een online bespreking met een partner die zich aan de andere kant van de oceaan bevindt, is lastig. Gezien de afhankelijkheidsrelatie is een stuk continuïteit en vertrouwensband ontzettend belangrijk. De intentie is elkaar jaarlijks op locatie te ontmoeten, om ons partnership te versterken.” Tegelijkertijd
zorgt Maastro ervoor dat de processen op het bestralingstoestel efficiënter worden, zodat meer patiënten behandeld kunnen worden en wordt het bestralingstoestel bestendig gemaakt, zodat er minder downtime is. Met de “in-house” Mevion ingenieurs zorgen we ervoor dat een storing snel verholpen kan worden.” Tot slot moet er voldoende capaciteit beschikbaar komen zodat de protonenbehandeling voor zoveel
mogelijk patiënten beschikbaar is. Dit doen we door de bestralingsduur in te korten en middels 'hypofractionering' (minder bestralingssessies)
waardoor de patiënt minder vaak naar de kliniek hoeft te komen, en het nog beter benutten van de ruime werktijden. In drukke periodes worden
patiënten behandeld van 7 uur tot 23 uur op weekdagen en op zaterdag tussen 8 uur en 17 uur.

Toekomstdroom

Geert: “Er ligt een mooi pak aan kansen voor ons in het verschiet.” De
uitdaging om de gewenste doestelling van 350 patiënten per jaar te halen, ligt voor Geert vooral aan de kant van de businesspartner en de patiënten.
“Alles staat of valt met een duurzame relatie en de betrouwbaarheid en stabiliteit van het toestel en uiteraard de benodigde verwijzingen.” Aan het eind van de rit is hij tevreden als de groeicurve ieder jaar stijgt. “Ieder jaar meer patiënten voor wie protonentherapie voordelen biedt, goede financiële resultaten, meer capaciteit op toestel en minder storingen. Ieder jaar moet ieder onderdeel verbeteren tot de maximale capaciteit is bereikt, de ultieme droom die werkelijkheid zal worden de komende vijf jaar.”

Protonentherapie is een bestralingstechniek om tumoren in het lichaam te bestrijden met geladen kerndeeltjes (= protonen) die bijna al hun energie afgeven in de tumor en dan verdwijnen. Dankzij protonentherapie kunnen we sommige patiënten heel nauwkeurig bestralen met een hoge dosis op de tumor en zo min mogelijk straling in omliggende organen.