Over Maastro

Elke dag zetten wij ons met passie én compassie in om patiënten met kanker de best mogelijke behandeling te geven. Dat betekent: de grootste kans op genezing en zo min mogelijk bijwerkingen. De patiënt is bij ons altijd het uitgangspunt: hij of zij bepaalt wat er wel of niet gedaan wordt.

De naasten van de patiënt zijn voor ons even belangrijk; wij betrekken hen te allen tijde bij de behandeling.

Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en rol. Daarom werken we samen met onze partners in de radiotherapie, doen wij grensverleggend wetenschappelijk onderzoek en is opleiding en onderwijs voor ons van wezenlijk belang. We willen namelijk nadrukkelijk de verbinding leggen tussen patiëntenzorg, onderwijs en effectief wetenschappelijk onderzoek.

Onze aanpak en onze manier van werken wordt nationaal en internationaal erkend en gevolgd.

Delen

Topspecialistisch centrum

In 2020 kreeg Maastro van het ministerie van VWS het label topspecialistisch centrum. Als (inter)nationaal toonaangevend instituut verenigen we zorg, onderzoek en onderwijs in één samenhangende, innovatieve, medische cultuur en structuur. In ons jaarverslag vertellen de projectleiders hoe topspecialistisch onderzoek leidt tot topspecialistische zorg. Maar ook hoe de patiënt bij die ontwikkeling wordt betrokken.

Lees meer