Maastro Cancer Foundation

Door het verwerven van financiële middelen, subsidieert, ondersteunt en bevordert de stichting wetenschappelijk onderzoek binnen de radiotherapie. Vanwege het internationale karakter dat het onderzoek inmiddels kent, is in 2009 de naam gewijzigd in Maastro Cancer Foundation.

Bij het afscheid van de eerste directeur van Maastro, professor dr. A.H. Keijser, werd in augustus 1988 de steunstichting Stichting Prof. Dr. A.H. Keijserfonds opgericht.

Stichting Maastro Cancer Foundation ondersteunt in het bijzonder de onderzoeks- en valorisatieprojecten die binnen stichting Maastro plaatsvinden. Maastro werd 1977 in Heerlen opgericht. Deze stichting verleent zorg aan oncologische patiënten uit Midden- en Zuid-Limburg in de breedste zin van het woord en in het bijzonder door radiotherapie. Maastro werkt nauw samen met Maastricht UMC+ (de samenwerking van azM en UM) als het gaat om patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs binnen de radiotherapie.

Doelstelling

De stichting heeft statutair als doel het verwerven van financiële middelen om radiotherapie te subsidiëren, te ondersteunen en te bevorderen.

Dit doet ze onder meer door:

  • Het verkrijgen en beheren van vermogen;
  • Het beschikbaar stellen van middelen uit dat vermogen of de inkomsten daarvan aan instellingen die op het gebied van de radiotherapie onderzoek verrichten of werkzaam zijn, meer in het bijzonder de te Maastricht gevestigde stichting Maastro, teneinde die onderdelen van de doelstelling te verwezenlijken, waarvoor op geen andere wijze financiële steun voorhanden is;
  • Alles wat verder nodig is om het doel te bereiken.

Delen