Privacyverklaring

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over privacy en dataveiligheid en de wijze waarop Maastro met uw persoonsgegevens omgaat.

Maastro vindt een verantwoorde omgang met vertrouwelijke informatie van mensen die als patiënt op ons rekenen en die als medewerker samen met ons werken aan goede zorg zeer belangrijk. Maastro zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze informatie is in algemene zin vastgelegd in onze privacyverklaring.

Als u meer gedetailleerde informatie wil over de verwerking van persoonsgegevens door Maastro dan kan dat via de volgende documenten:

Voor patiënten van Maastro: Privacyreglement voor patiënten

Voor medewerkers van Maastro: Het Privacyreglement voor medewerkers is terug te vinden via intranet op het documentcentrum van Maastro.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyreglementen, dan kunt u deze per e-mail stellen aan: communicatie@maastro.nl of fg@maastro.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Maastro heeft conform wettelijke eisen een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Dit is Dhr. D. Vogten (a.i.). Hij is bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd onder nummer FG000390. De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via fg@maastro.nl of via het algemene telefoonnummer 088-4455600.

Bij afwezigheid van de Functionaris Gegevensbescherming kunt u, in dringende gevallen, contact opnemen met de Secretaris van de Raad van Bestuur, eveneens bereikbaar via het algemene telefoonnummer.

Delen