Disclaimer

Disclaimer en Responsible Disclosure

Disclaimer Maastro
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, en de daarin opgenomen gegevens, kan Maastro niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Meningen geuit op de website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Maastro. Maastro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website of Stichting Maastro.

Responsible Disclosure
Bij Maastro vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk aanvullende / nieuwe maatregelen kunnen treffen.

Wij willen graag met u samenwerken om onze patiënten, medewerkers en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

  • Uw bevindingen te melden middels het contactformulier
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of door gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, (distributed) denial of service, spam of applicaties van derden.
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij beloven dat:

  • Wij binnen 1 week reageren op uw melding als u uw contactgegeven beschikbaar stelt. In onze reactie zullen wij een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een eventuele / mogelijke oplossing aangeven.
  • Als u zich aan bovenstaande gevraagde voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen ten aanzien van activiteiten die u heeft ondernomen om de melding te kunnen doen.
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
  • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker. Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het is opgelost.

Deze tekst beschrijft het responsible disclosure beleid van de Maastro als aanvulling op de leidraad responsible disclosure die het Nationaal cyber Security Centre heeft gepubliceerd.

Heeft u vragen of opmerkingen over de disclaimer of het responsible disclosure-beleid, dan kunt u deze per e-mail stellen aan: communicatie@maastro.nl.

Delen