Jaarverslag 2023- Impact

Vanaf het moment dat je weet dat je kanker hebt, verandert alles. Vanaf nu is er een leven vóór en – hopelijk – een leven na de kanker. Ook als genezing wel wordt bereikt, is de kans dat je de behandeling niet ongeschonden doorkomt aanzienlijk. Littekens op het lijf, krassen op de ziel, angst en verdriet in het hoofd. Dat is wat kanker met je doet. Over impact gesproken. Daarom zoeken we continu naar invalshoeken om behandelingen beter te maken. Om bijwerkingen te verminderen. We luisteren naar de ervaringen, de twijfels van onze patiënten. Het is samen praten, samen luisteren, samen beslissen. We doen onderzoek, na onderzoek, na onderzoek. Voortdurend op jacht naar aanknopingspunten, naar die ene speld in de hooiberg die écht het verschil kan maken. Dat is zoeken, proberen, leren, innoveren en intensief kennis en ervaring delen met andere oncologieprofessionals over de hele wereld. En als we dan iets goeds, iets beters, iets slimmers ontdekken – hoe klein of hoe groot ook – dan zetten we dat zo snel mogelijk in voor de behandeling van onze patiënten. Over impact gesproken. Dit is ook de titel van ons jaarverslag 2023.

Lees hier het jaarverslag 2023: Impact.

Bekijk hier eerdere jaarverslagen van Maastro.

Jaarcijfers ANBI

Stichting Maastricht Radiation Oncology ‘Maastro Clinic’

Verantwoording Wet Normering Topinkomens

In het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) legt Maastro jaarlijks verantwoording af in haar jaarverantwoording. Hieronder is de WNT verantwoording te vinden van Maastro Protonentherapie (voorheen ZON-PTC) van 2018 en 2019 en 2020 en 2021.

Delen