Draagvlak vergt onderhoud

25 mei 2022
Janine Beaujean

De sessies maakten heel duidelijk waar de bottlenecks lagen in het verwijzen en dit werd ook door meerdere verwijzers zo ervaren. “Het is belangrijk dat de protonencentra hierop focussen om deze bottlenecks op te lossen, zodat de verwijsstroom beter op gang komt”, zegt Marcel. “Dit kan alleen als je open met elkaar spreekt, en daarom was het goed dat
dit via BeBright ging. Erg nuttige sessies.” De grootste bottleneck zit vooral in de logistieke verwijzing, dus hoe snel kan een patiënt een klinische indicatie krijgen voor protonentherapie. “Daarom moeten we
kijken of we niet sneller de selectie kunnen krijgen zodat de doorlooptijd korter wordt,” geeft hij aan. Als advies geeft hij aan om een tool te ontwikkelen voor een snellere indicatie waaruit blijkt dat de patiënt
een klinisch voordeel heeft. “Dit zou ons verwijzers enorm helpen.” Als blijkt dat de patiënt evident voordeel heeft bij protonen, hoeft het verwijsinstituut geen planvergelijk meer te maken, maar dat wordt dan gedaan bij Maastro. Dit scheelt weer tijd in de keten. Tot slotte laat hij weten dat een follow-up sessie gewenst is. “Het is belangrijk dat je
het momentum dat je met de verwijzers hebt gecreëerd, blijft vasthouden.”