protonentherapie bij maastro Samenwerking met verwijzers in zuidoost-nederland

21 april 2022
Janine Beaujean

Inmiddels een drietal jaren geleden lanceerde Maastro haar Protonentherapie Centrum in Maastricht en verwelkomde ze haar eerste patiënt. Gaandeweg is deze innovatie goed van de grond gekomen, zijn de indicaties voor protonentherapie gegroeid en is de kennis en kunde over protonentherapie bij de artsen en laboranten verder geoptimaliseerd. Alle ingrediënten en tools om patiënten vervolgens te laten verwijzen vanuit externe verwijscentra naar Maastro zijn aanwezig. Desondanks bleven verwijzingen enigszins achter. Om erachter te komen waar de knelpunten in het huidig verwijsproces lagen, organiseerde Maastro vorig jaar samen met de specialisten van de verwijzende ziekenhuizen een tweetal 'BeBright' sessies.

Samen bereik je meer

wederzijds begrip

Middels de 'design thinking' methode werden knelpunten, issues en zaken openhartig met elkaar besproken. Hierin stonden de verwijzers en hun behoefte centraal. Want 'design thinking' draait tenslotte om het begrip en draagvlak creëren bij de verwijzers die hun patiënten verwijzen naar Maastro. Doordat de sessies plaatsvonden onder leiding van BeBright, een adviesbureau, leidde dit tot open en transparante gesprekken, waar onderling wederzijds begrip een mooie vorm aannam. Een van de aanwezige artsen, Lieke: “Als je het aantal protonenpatiënten vanuit Maastro zelf vergeleek met het aantal externe patiënten, dan bleven de aantallen achter vanuit de verwijzende instituten.* Dit was de reden om de sessies te organiseren. Een goede mogelijkheid om met de verwijzers hun knelpunten en zorgen te bespreken, en erachter te komen waarom de verwijzingen achterbleven.” Lieke geeft aan dat Maastro wellicht te laat begonnen is met het uitdragen dat protonentherapie een teameffort moet zijn. “In feite zijn we één regio in Zuidoost Nederland, alleen werd dit niet zo gevoeld door de verwijzers. Als je het hebt over de 'lessons learned' dan is het eerder communiceren naar betrokkenen zeker een aandachtspunt”, zegt Lieke. Waarom de sessies voor haar van toegevoegde waarde waren? Lieke: “De persoonlijke contacten, die ik enorm waardevol vind, het wederzijds begrip vanuit alle betrokken collega’s om echt de knelpunten te begrijpen vanuit elkaars perspectieven, en de uiteindelijk gemaakte concrete afspraken.” Een vraag vanuit de verwijzers was na afloop dan ook een duidelijke analyse te krijgen omtrent welke patiënten nu in aanmerking komen voor protonentherapie. Met deze analyse is Lieke het afgelopen jaar al aan de slag gegaan. Want voor longkankerpatiënten, haar aandachtsgebied, is dit nog niet zo evident. Deze analyse ging over alle long planvergelijken in Maastro om aan te duiden welke patiënten de hoogste kans hebben op een positief planvergelijk. “Met deze uitkomsten zijn de verwijzers enorm geholpen.”

knelpunten verwijzers

Als het gaat om begrip krijgen voor elkaars knelpunten dan zijn deze zeker boven tafel gekomen. Voor de verwijzers kwam er veel consulttijd bij kijken. “De informatie die de patiënt al krijgt is veel. Daarbij is de uitleg over protonentherapie en het voordeel voor hen, een extra belasting, voor zowel patiënt als arts.” Ook vergt het maken van een fotonenplan tijd. Vervolgens dient dit plan te worden verstuurd naar Maastro om een planvergelijk met een protonenplan te kunnen maken. Zodra de uitslag bekend is of er een positief planvergelijk is, moet de verwijzer dit weer met zijn patiënt bespreken. “We begrijpen nu beter waar de knelpunten zitten voor de verwijzer”, geeft Lieke aan.

oplossingen bedenken als team

Aan het einde van de sessies was er beduidend meer draagvlak gecreëerd, vanuit beiden kanten. Met een vervolg-sessie nog in het verschiet, is de volgende stap elkaar opzoeken, ondersteunen en elkaar tijdig informeren. Lieke: “In het begin waren we nog onervaren. Nu zijn we er klaar voor.”

*Radiotherapiegroep Arnhem, Radboud UMC Nijmegen, Instituut Verbeeten Tilburg en Catherina ziekenhuis Eindhoven.