Verduurzamen topspecalistische functie

17 juli 2022

Eerder in dit jaarverslag vertelden we wat we op dit moment allemaal doen om Topspecialistische Zorg en Onderzoek te verduurzamen. Die concrete projecten kunnen we doen dankzij de TZO-subsidie van drie miljoen euro. We willen daarnaast kijken wat we zelf nog aanvullend zouden kunnen doen om zeker te stellen dat we in alle opzichten op lange termijn een topcentrum blijven. Dit eerste speerpunt van het strategisch plan wordt getrokken door een stuurgroep onder voorzitterschap van bestuurder Maria Jacobs.

Presteren op hoog niveau

“Topspecialistische Zorg en Onderzoek moet je zien als een soort vliegwiel”, legt Maria uit. “Je start met hoogwaardig onderzoek, dat leidt tot innovaties in de patiëntenzorg en die nieuwe kennis deel je via onderwijs met andere instituten in binnen- en buitenland. Waardoor weer nieuwe samenwerkingen en nieuwe ideeën voor onderzoek en innovaties
ontstaan. Als dat vliegwiel eenmaal draait, blijf je op hoog niveau presteren. Ons huidige TZOprogramma is erop gericht om dat vliegwiel in drie jaar tijd in beweging te krijgen en te laten draaien. En onze strategie moet ervoor zorgen dat dat vliegwiel verder versterkt wordt.”

Strategische vragen

De werkgroep die zich buigt over dit eerste speerpunt probeert de komende tijd antwoord te geven op de volgende strategische vragen:

1. Doen we alle onderzoeken die je als topspecialistisch nstituut zou moeten doen, of missen we nog zaken? Doen we de júiste onderzoeken, die kansrijk zijn om daadwerkelijk geïmplementeerd te worden in de kliniek? Aan alleen een mooie publicatie hebben we eigenlijk niks. Het moet wel leiden tot betere patiëntenzorg. En hebben we genoeg – en de juiste – onderzoeksformatie in huis om die onderzoeken te kunnen doen?

2. Dat high-level onderzoek heeft alleen waarde als we ervoor zorgen dat de patiënt er baat bij heeft. Hoe gaan we zoveel mogelijk onderzoeksresultaten implementeren in de kliniek? Hoe ziet de
implementatiestrategie van Maastro eruit? Wat hebben we nodig om de patiënt het beste van het beste te kunnen bieden? Want daar heeft de patiënt recht op.

3. Welke apparatuur hebben wij nodig om die innovatieve behandelingen te kunnen uitvoeren? We gaan in de komende vijf jaar apparatuur vervangen, en moeten daarbij de juiste keuzes maken om toonaangevend te blijven.

4. Welke medewerkers hebben we nodig om op zo’n hoog niveau te kunnen blijven presteren? Hoe ziet ons personeelsbestand er in de toekomst uit? En onze medische staf?

5. Hoe zorgen we voor digitale mogelijkheden voor zorgen serviceverlening? Welke uitkomstenregistratie en data hebben we nodig om goede keuzehulpen te maken zodat de arts en de patiënt samen kunnen beslissen?

6. En tot slot: hoe delen we al die kennis en ervaring met de buitenwereld? Onderwijs is namelijk een heel belangrijk onderdeel van TZO.

Niet meer loslaten

Maria: “Door een antwoord te geven op deze vragen, kunnen we voor
onszelf nóg preciezer definiëren wat er hoort bij zo’n topspecialistische functie. Zodat we weten hoe we dat topniveau op de lange termijn vast kunnen houden. Want dit niveau willen we natuurlijk niet meer loslaten.”

Maria :“Wat hebben we nodig om de patiënt het beste van het beste te
kunnen bieden? Want daar heeft de patiënt recht op”