Dankzij AI meer tijd om te innoveren

10 juli 2023
Bron: Maastro

Hoe kan kunstmatige of artificiële intelligentie, in het kort AI, worden ingezet in de kliniek? Oftewel, hoe kun je AI, slim inzetten zodat tijd overblijft om aan de patiënt te besteden? Rik Hansen van Maastro legt het uit. ‘Maastro staat aan de wieg als het gaat om de inzet van AI in de kliniek. Het moet leiden tot een hogere efficiency en consistentere behandelplannen om verder te innoveren. Met als belangrijkste winst dat er zo inderdaad meer tijd overblijft voor de individuele aandacht.’

Bij Maastro betekent AI het automatiseren van behandelplannen en automatisch intekenen van gezonde weefsels en tumoren, aldus Hansen, samen met een team verantwoordelijk voor het introduceren en implementeren van AI-innovaties in de kliniek.

Hoge kwaliteit

Rik Hansen: ‘Met AI kun je gezonde weefsels - en in de toekomst tumoren - automatisch intekenen en het maken van een bestralingsplan automatiseren. Dat zijn taken die een mens weliswaar ook kan, maar die een computer systematischer en sneller doet. Omdat laboranten veel ervaring hebben met het maken van bestralingsplannen, kunnen ze makkelijk inschatten of de computer goed zijn werk heeft gedaan. Ze voeren bovendien altijd een controle uit op het werk van de computer. De nieuwe inzet geeft een hogere efficiency, maar wel met behoud of zelfs verbetering van de kwaliteit.’ Ook zeer waardevol, zo is de stellige overtuiging, is dat artsen meer tijd zullen overhouden om te besteden aan de communicatie met de patiënt.

Toegankelijke en betaalbare zorg

‘De toename van zorgbehoevende bevolking door vergrijzing, met daarbij genomen de schaarste op de arbeidsmarkt, verklaart het tekort aan laboranten’, aldus Rik Hansen. ‘Met de inzet van kunstmatige intelligentie hebben laboranten en artsen meer tijd over voor bijzondere behandelplannen en kunnen we de evenwichtigheid ervan verhogen.’ Daarnaast, aldus de teamleider, is het belangrijk om de zorg voor de patiënt toegankelijk te houden en met minder middelen meer patiënten te behandelen opdat de zorg betaalbaar blijft.

Innoveren

Het automatisch plannen wordt momenteel toegepast bij bepaalde groepen long- en borstkankerpatiënten. De komende jaren gaat Maastro het automatisch plannen ook uitrollen voor het hoofdhalsgebied en voor hersenen- en longprotonenbestralingen. Het maken van zo’n bestralingsplan kan nu soms meer dan een dag duren. De tijd die vrijkomt, kan bijvoorbeeld ook worden ingezet voor het maken van bestralingsplannen voor de complexere gevallen. Rik Hansen: ‘De verwachting naar de toekomst is dat we vrijwel alle gezonde weefsels automatisch in kunnen gaan tekenen. Het gaat nog verder, want straks is het ook mogelijk om klieren automatisch in te tekenen en structuren van het hart.’ AI is, zegt hij, niet meer weg te denken en biedt kansen voor de toekomst.