“Hoe vergroten we onze toegevoegde waarde in het leven van de patiënt?”

08 juni 2023
Bron: Maastro

In 2022 werd Maastro volledig in de steigers gezet. Niet letterlijk – hoewel er hier en daar wel wat verbouwd werd – maar vooral figuurlijk. Een groot deel van het jaar stond in het teken van de voorbereidingen op een belangrijke strategische stap vooruit.

In 2022 werd Maastro volledig in de steigers gezet. Niet letterlijk – hoewel er hier en daar wel wat verbouwd werd – maar vooral figuurlijk. Een groot deel van het jaar stond in het teken van de voorbereidingen op een belangrijke strategische stap vooruit. De plannen liggen inmiddels klaar en op een aantal plekken is de uitvoering al gestart. De tientallen concrete projecten hebben één gezamenlijk doel: het vergroten van onze toegevoegde waarde in het leven van de patiënt. Groeien dus. Naar de maximale impact op overleving en kwaliteit van leven.

Pittig jaar

Bestuurder Maria Jacobs kijkt terug op een succesvol, maar toch ook behoorlijk intensief jaar: “We zijn het hele jaar druk geweest met het uitwerken van onze nieuwe strategie. Op vijf verschillende punten (zie kader op pagina 7) hebben we value cases uitgewerkt, programmateams opgetuigd en concrete projecten opgestart. Naast ons normale werk, want dat loopt natuurlijk gewoon door. Op 31 december hadden we al onze doelen gehaald, maar het heeft best veel van de organisatie gevergd. Het was een pittig jaar. Ook voor mij.”

Krappe arbeidsmarkt

“De krapte op de arbeidsmarkt helpt natuurlijk niet mee. Want ook bij ons duurt het tegenwoordig voor sommige functies langer om vacatures in te vullen. Daardoor hebben bepaalde medewerkers echt op hun tandvlees gelopen, dat realiseer ik me goed. Het invullen van vacatures heeft topprioriteit. Want zonder de juiste mensen wordt het moeilijk om onze waarde voor de patiënt te laten groeien.

Nieuwe bestuursraad

“De instelling van de nieuwe bestuursraad was een traject dat veel energie opleverde. We hadden altijd al een Medische Staf die goed meedacht, maar deze nieuwe constructie gaat nog een stap verder. Sinds 1 maart worden alle plannen vanaf de start gezamenlijk besproken met onze nieuwe co-bestuurders Judith van loon, Evert van Limbergen (beiden radiotherapeutoncoloog) en Richard Canters (klinisch fysicus radiotherapie). Het is natuurlijk nog even wennen voor ons allemaal, maar we worden steeds hechter.”

Hoogwaardige zorg borgen

“Veel onderwerpen die we samen bespreken, hebben een link met ons strategisch plan. Zo zijn we druk bezig met de structurele borging van onze topspecialistische functie. Want ook na september 2024 – als de Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO)-subsidie van ZonMw stopt – willen we graag op deze hoogwaardige, academische manier blijven werken. Maar daar hebben we ook geld voor nodig. Door nu de juiste randvoorwaarden te creëren, hopen we in aanmerking te komen voor een nieuwe, structurele financiering door het Rijk.”

Betere voorwaarden

“Op financieel gebied zijn we in 2022 met de protonenkliniek in stabieler vaarwater gekomen. We krijgen voor steeds meer indicaties toestemming van de zorgverzekeraars en zien het aantal verwijzingen stijgen. Dankzij dat succes hebben we eind 2022 een borgstelling van het Waarborgfonds Zorg gekregen. Daarmee hebben we de financiering van de protonenkliniek om kunnen zetten naar een lager risicoprofiel, met een lagere rente. Dat scheelt behoorlijk in de kosten.”

Nieuwe toestellen

“Bij onze uitgaves kijken we ook steeds meer naar duurzaamheid. Want ook wij willen ons steentje bijdragen aan de mondiale uitdaging om de uitstoot van CO₂ te reduceren. Dus we proberen zo min mogelijk materialen én geld te verspillen. Bij elke euro die we uitgeven, vragen we ons af of we daarmee onze waarde in het leven van de patiënt daadwerkelijk vergroten. Dat doen we ook bij de aanschaf van nieuwe apparatuur voor de fotonenkliniek die we in 2022 grondig hebben voorbereid. In het tweede kwartaal van 2023 hebben we onze nieuwe bestralingstoestellen besteld. Daarmee kunnen we onze patiënten op alle fronten de best
mogelijke behandelingen bieden.”

Brachyschool geopend

“Op het gebied van brachytherapie hebben we in 2022 ons Brachytherapy Centre of Excellence geopend. Compleet met nieuwe apparatuur en hoogwaardige CT-beeldvorming tijdens de behandeling zelf. Dat is echt een grote stap vooruit. De nieuwe behandelruimte dient ook meteen als opleidingsruimte voor artsen en
klinisch fysici die bij Maastro het vak komen leren. De eerste internationale groep heeft in november 2022 een meerdaags lesprogramma op het gebied van brachytherapie bij ons gevolgd en de volgende trainingen staan al gepland.”

Onderzoek op hoog niveau

“Ook op wetenschappelijk gebied was 2022 een goed jaar: het aantal publicaties, gewonnen awards en binnengehaalde grants was echt boven verwachting. Een heel bijzondere grant kregen we voor een grote studie naar radiotherapie bij epilepsiepatiënten. Deze samenwerking met MUMC+ en Epilepsiecentrum Kempenhaeghe is echt veelbelovend. Als deze studie onder leiding van onze radiotherapeut-oncoloog Daniëlle Eekers succesvol is, hebben we er een nieuwe patiëntengroep bij waar we iets voor kunnen betekenen.”

Wereldtop

“En zo hebben we ook in 2022 weer laten zien dat we op allerlei fronten meedraaien in de wereldtop. Dat is topsport. Dat kost nu eenmaal energie maar het levert ook veel energie op. Want als je aan die top staat – en dat dóen we – dan is de voldoening ontzettend groot.”