Sneltraject voor nietkleincellige longkanker reduceert periode tot eerste bestraling met bijna 70%

25 augustus 2023

Voorheen duurde het bij nietkleincellige* longkanker 48 dagen van het eerste bezoek aan de longarts in het Maastricht UMC+ tot de eerste bestraling bij Maastro. Dat is nu met een speciaal sneltraject, opgezet door radiotherapeutisch laborant Maud de Rooy, teruggebracht naar gemiddeld 16 dagen. Een resultaat waarop betrokkenen niet hadden durven hopen. “Het komt vooral de patiënt ten goede die hierdoor fitter kan starten met de bestralingen. Inmiddels hebben ook de andere ziekenhuizen in de regio zich gemeld om te kijken welke mogelijkheden er zijn om met een speciaal sneltraject voor nietkleincellige longkanker de processen te verkorten”, geeft Maud aan.

Maud sneltraject

"Inmiddels hebben ook de andere ziekenhuizen in de regio zich gemeld om te kijken welke mogelijkheden er zijn om met een speciaal sneltraject voor nietkleincellige longkanker de processen te verkorten

Niet eenvoudig

Niet-kleincellige longkanker kan worden behandeld met een combinatie van chemotherapie en bestraling. De patiënt gaat hiervoor eerst naar de longarts in het ziekenhuis en wordt van daaruit doorverwezen naar Maastro. Tot de eerste bestraling duurde die periode voorheen gemiddeld 48 dagen. “Behoorlijk lang dus”, vertelt Maud. “Omdat dit zo lang duurde werd er dan alvast een chemokuur gegeven. Daarom kwam zo’n twee jaar geleden vanuit het multidisciplinair overleg met het Maastricht UMC+ het verzoek bij Stephanie Peeters, radiotherapeut-oncoloog bij Maastro, om te onderzoeken hoe we de termijn konden verkorten. Niet eenvoudig. Daarom ben ik eerst met alle partijen in gesprek gegaan om het gehele proces in kaart te brengen.”

Sneller starten

De factoren die voor vertraging zorgden en/of versneld konden worden, bleken heel divers te zijn, waarbij het ene sneller is op te lossen dan het andere. Een complicerende factor is ook dat het proces over meerdere organisaties verloopt. “Pascale Simons, programmamanager Operational Excellence bij Maastro, heeft mij tijdens dit traject voorzien van advies vanuit de principes van Lean Management. Zij heeft mij veel geleerd over het benaderen van problemen, om deze met de juiste insteek te bekijken en aan te pakken. Samen met mijn collega Claudia Mullenders, administratieve ondersteuning patiëntenplanner, hebben we vervolgens de planning vanuit Maastro kritisch bekeken om te zien waar we zaken kunnen versnellen. Die bereidheid was er ook bij de andere partijen. Iedereen heeft de winst voor de gezondheid van de patiënt vooropgesteld. Want sneller kunnen starten, betekent immers één chemokuur minder, waardoor de patiënt fitter aan zijn traject begint en hetzelfde resultaat wordt behaald als met twee chemokuren. Doordat het traject nu zo versneld is, is die eerste chemokuur niet meer nodig.”

We hadden op een halvering gerekend. Nu is het nog een derde van de oorspronkelijke tijdsduur. Dat vinden we een spectaculaire winst

Razendsnel

Voor de patiënt betekent de verkorting van het proces dat de onderzoeken en afspraken snel achter elkaar plaatsvinden. “Een patiënt gaat in eerste instantie met een klacht naar de longarts en na twee weken is hij bezig met de eerste chemokuur en de bestralingen. Het gaat allemaal razendsnel, als een rollercoaster. Dat kan mentaal best zwaar zijn voor de patiënt. Achteraf zijn de meeste patiënten vooral dankbaar dat ze zo snel zijn kunnen starten met de behandeling.

Andere ziekenhuizen

Het afgelopen jaar zijn er vanuit het MUMC+ vijftien patiënten op deze manier behandeld. Ook de andere ziekenhuizen in de regio Zuid-Oost Nederland hebben inmiddels interesse getoond. “Bij elk ziekenhuis zullen we eerst de processen van beide organisaties in kaart brengen en dan bespreken waar we zaken beter op elkaar kunnen afstemmen. Met de ervaring die we nu hebben opgedaan met het MUMC+ zal het dadelijk beslist makkelijker gaan. Het zal geen twee jaar meer hoeven te duren. We hadden op een halvering gerekend. Nu is het nog een derde van de oorspronkelijke tijdsduur. Dat vinden we een spectaculaire winst.”