Patiëntenparticipatie

Bij Maastro zijn we continu bezig met het verbeteren van onze zorg zodat onze patiënten in de beste handen zijn. Dat betekent dat wij er alles aan willen doen om onze zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften en wensen van onze patiënten en hun naasten.

Patiënten en hun naasten kunnen een andere kijk op zorg hebben dan zorgverleners. Het is daarom belangrijk om de unieke kennis en ervaringen die u heeft goed te benutten voor alles waar de zorg beter van kan worden. Door middel van patiëntenparticipatie wordt de zorg patiëntgerichter. Samen met u bepalen we wat het inhoudt om de beste zorg te leveren. Uw stem telt!

Participatie is meer dan beslissingen nemen over de zorg die u ontvangt of het meedoen aan onderzoek. Participatie houdt ook in dat onze cliëntenraad meedenkt over beleidsstukken en dat we patiëntenverenigingen vragen om te adviseren over de vormgeving van onderzoek. Participeren kan ook betekenen dat een patiënt of naaste advies geeft over de teksten in informatiemateriaal voor patiënten, zodat die voor iedereen helder zijn.

Patiëntenpanel

Wij vragen regelmatig de mening van onze patiënten en hun naasten over verschillende onderwerpen. Dat doen we via het Maastro Patiëntenpanel. Wilt u meer weten over het panel? Of wilt u zich aanmelden hiervoor? Meer over het patiëntenpanel, leest u hier.

Aanmelden Patientenpanel

Meld u zich hier aan voor het patientenpanel.

Shutterstock 1492696199 small

Patientenparticipatie

Delen