Dr Ing L H P Lars Murrer

Dr. Ing. L.H.P. (Lars) Murrer

Klinisch Fysicus

Ik heb natuurkunde gestudeerd in Heerlen en Nijmegen, en ben daarna gaan promoveren bij het Erasmus MC-Daniel den Hoed Kliniek met als onderwerp FotoDynamische Therapie. Dit onderwerp heeft nauwe banden met oncologie en radiotherapie en het was een logisch vervolg om na mijn promotie in opleiding te gaan tot Klinisch Fysicus radiotherapie bij hetzelfde instituut. Na enige jaren daar als staflid werkzaam geweest te zijn ben ik in 2004 bij Maastro Clinic komen werken, waar ik al snel opleider van klinisch fysici ben geworden en coördinerend deskundige op het gebied van stralingshygiëne. Als klinisch aandachtgebied heb ik de oncologische behandeling van de Mamma, Hematologie en Gastro-Intestinale doelgebieden en brachytherapie.

Het begeleiden van een opleiding en het geven van onderwijs vind ik erg leuk om te doen, en verder is het mijn doel om de kliniek zo te ondersteunen dat onze patiënten de best mogelijke behandeling krijgen. Daarbij is het samenwerken met artsen, laboranten en technici van groot belang, en deze samenwerking geeft ook veel nieuwe inzichten en voldoening.