Dr Ir H A Erik Roelofs

Dr. Ir. H.A. (Erik) Roelofs

Klinisch Fysicus

In 2001 ben ik afgestudeerd als Mechatronicus aan de Universiteit Twente, waarna ik mijn multidisciplinaire, projectmatige ervaring kort heb toegepast in de hoog-precisie systeemontwikkeling. In 2003 ben ik bij MAASTRO clinic gestart als projectleider bij de Klinische Fysica groep waar ik vanaf 2005 mijn opleiding heb gevolgd tot Klinisch Fysicus. Aansluitend heb ik mijn PhD-traject gedaan met diverse projecten op het gebied van datamanagement, -kwaliteit en het inrichten van internationale data-sharing platforms om onderzoek te doen naar de juiste keuze behandeling voor patiënten, onder andere op het gebied van protonen therapie. In 2016 is dit afgerond met de PhD: “A knowledge engineering approach to individualise cancer therapy” aan de FHML faculteit van de Universiteit Maastricht.

Een multidisciplinaire benadering binnen de radiotherapie is een belangrijk aspect van mijn werk als Klinisch Fysicus en – Informaticus. In de kliniek ben ik actief betrokken bij de Brachytherapie, maar daarnaast gaat mijn aandacht ook specifiek uit naar de ontwikkeling en het veilig gebruik van medische software. Als voorzitter van de Commissie Medische Technologie ben ik tevens verantwoordelijk voor de borging van het “Convenant (veilige toepassing van) Medische Technologie” in de kliniek.

Daarnaast ben ik lid van (fysica) beroepsverenigingen in Nederland (NVKF, NVRO), Europa (ESTRO) en Amerika (AAPM).