Dr J G M Judith van Loon

Dr. J.G.M. (Judith) van Loon

Radiation Oncologist

Sinds het afronden van mijn opleiding tot radiotherapeut-oncoloog in Maastricht en Eindhoven in januari 2014 werk ik in MAASTRO Clinic. Ik heb me gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker en longkanker en in palliatieve behandelingen, behandelingen wanneer genezing niet meer mogelijk is. Binnen deze gebieden ben ik onder andere verantwoordelijk voor het teamoverleg in verschillende ziekenhuizen in de regio.

Behalve in de directe patiëntenzorg ben ik ook actief in het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van borst- en longkanker. Ik richt me hierbij op patiëntgericht onderzoek, onderzoek waarvan de resultaten snel kunnen worden toegepast in de dagelijkse praktijk. In 2010 ben ik gepromoveerd op het gebied van het in beeld brengen van longtumoren vóór, tijdens en na bestraling. Hierna heb ik me toegelegd op het uitvoeren van kosteneffectiviteitsonderzoek. Hiervoor heb ik diverse stages en opleidingen gevolgd, vooral in het Verenigd Koninkrijk. Ik ben ook bezig met de ontwikkeling van beslishulpen. Dit zijn instrumenten die de individuele patiënt helpen om de beste behandeling te selecteren. Naast de overlevingskansen zijn hierbij de kans op bijwerkingen en de invloed op de kwaliteit van leven van een behandeling van groot belang. Bijzondere aandacht is er hierbij voor de groep van oudere kankerpatiënten.

Ik besteed een deel van mijn werktijd in MAASTRO Clinic aan het opleiden van artsen in opleiding tot radiotherapeut en het begeleiden van studenten geneeskunde bij keuze-onderwijs in de oncologie. Ik ben actief binnen de regionale werkgroepen voor longkanker en borstkanker, en het landelijk platform voor radiotherapie van borstkanker en voor radiotherapie bij ouderen.