Maatschappelijk werk

Ziek zijn: het overkomt u. Een ziekte, een behandeling kan voor u en uw familie zorgen of spanningen met zich meebrengen. De afdeling Maatschappelijk Werk maakt deel uit van de behandeling en zorg bij Maastro en kan ondersteuning en begeleiding bieden tijdens de bestralingsbehandeling voor u en/of uw familie.

De diagnose kanker raakt niet alleen u en uw omgeving en uw werk maar ook het leven van uw ouders of kinderen. De emoties die daarbij kunnen ontstaan, zoals angst, verdriet of onzekerheid, kunnen u behoorlijk uit balans brengen. Hella, Claudia en Marlies, team Maatschappelijk Werk van Maastro, ondersteunen patiënten tijdens het bestralingstraject: luisteren, bieden handvatten en kijken wat de patiënt nodig heeft om goed door de behandeling te komen.

Waar kunnen wij u bij ondersteunen?

• Wij bieden ondersteuning bij praktische zaken. Is bijvoorbeeld huishoudelijke- of verpleegkundige hulp nodig? Of opvang van de kinderen? Het kan zijn dat u een speciale voorziening in huis nodig heeft of ondersteuning bij de financiële gevolgen van kanker.

• Wij helpen u de draad weer op te pakken, door gewoon eens te praten.

• Wij helpen u om te gaan met emoties zoals angst, onzekerheid, boosheid en verdriet.

• Wij geven advies en psychosociale begeleiding in het omgaan met uw ziekte en de beperkingen die kanker met zich mee kan brengen om zo een nieuwe balans in uw leven te vinden.

• Wij hebben aandacht voor oncologische revalidatie en werkhervatting.

• Wij bemiddelen bij verwijzing naar andere hulpverlenende instanties, zoals psycholoog, praktijkondersteuning huisarts, algemeen maatschappelijk werk, of spirituele bijstand.

• Als u angstig bent voor de bestralingsbehandeling.

Niet alleen u als patiënt, maar ook uw naasten hebben soms de behoefte aan een gesprek. Natuurlijk kunnen zij ook bij ons terecht.

Hoe komt u in contact met het maatschappelijk werk?

Bij een van uw eerste bezoeken vragen wij u een lastmeter in te vullen. Met de uitkomst kan duidelijk worden of u behoefte heeft aan extra psychosociale ondersteuning en met uw toestemming plannen we dan een afspraak in. Daarnaast kunt u op eigen initiatief, op advies van uw behandelaar of een andere medewerker van Maastro een afspraak maken. Dat kan tijdens de behandeling, of als u terugkomt voor een controle afspraak. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met maatschappelijk werk via het afsprakenbureau: 088 - 44 55 600.

Duur van een gesprek

Een gesprek duurt ongeveer één uur. Wij proberen dit gesprek altijd te koppelen aan het tijdstip van uw bestralingsbehandeling zodat u niet extra naar Maastro hoeft te komen. Aan de gesprekken met de maatschappelijk werker zijn geen kosten verbonden.

Bescherming persoonsgegevens

Alles wat u met de maatschappelijk werker bespreekt, valt onder de geheimhoudingsplicht. We werken samen met onze specialisten die bij uw behandeling betrokken zijn.

Team

Het team Maatschappelijk werk bestaat uit (op foto v.l.n.r.) Hella Senden, Claudia Nicolaes en Marlies Krutzen. Met uw vragen bent u bij hen in goede handen. Zij staan u graag te woord, bieden een luisterend oor en kijken wat u nodig heeft om goed door de behandeling te komen.

Delen