Maastro maakt grote vooruitgang in vijf jaar protonenbestraling

07 februari 2024
Bron: Maastro

Maastro, het vooruitstrevend radiotherapiecentrum voor kankerbehandeling in Maastricht, markeert met trots het vijfjarig jubileum van protonentherapie. In deze vijf jaar tijd zijn er elk jaar weer aanzienlijk meer patiënten behandeld en dit aantal blijft toenemen. Met protonentherapie kan Maastro bij een deel van de patiënten, die ervoor in aanmerking komen, gepersonaliseerd en geavanceerd behandelen.

In 2019 startte Maastro met protonentherapie voor hoofd- en hals- en borstkankerpatiënten. Met deze innovatieve vorm van bestraling kunnen kwetsbare organen in de buurt van een tumor maximaal gespaard blijven. In de afgelopen vijf jaar werden hersen-, long-, slokdarm-, zaadbalkanker en lymfomen toegevoegd aan de behandelingsopties, waardoor de patiëntgroep die kan profiteren van deze behandeling flink is uitgebreid.

Waar Maastro in het eerste jaar 100 patiënten behandelde, is dit aantal in 2023 nagenoeg verviervoudigd naar bijna 300 patiënten. De groei is gerealiseerd door voortdurend de capaciteit te optimaliseren. Het voorbereidingstraject van een behandeling verloopt niet alleen efficiënter; patiënten liggen ook minder lang op de bestralingstafel doordat bestralingstijden zijn gehalveerd, van 45 tot 50 minuten tot gemiddeld 25 minuten. Ook heeft de nauwe samenwerking met de verwijzende artsen een voorname rol hierin gespeeld.

Groei en impact

Maria Jacobs, voorzitter raad van bestuur van Maastro over deze mijlpaal: "Wij zijn erg trots op het vijfjarig bestaan van Maastro Protonentherapie. Het implementeren van deze innovatie, bovendien in COVID-tijd, ging niet van een leien dakje. Het is de optelsom van de innovatieve apparatuur, waarmee we bestralen volgens de laatste stand van de wetenschap, en de samenwerking tussen ons team professionals, dat zich in korte tijd kennis en expertise eigen heeft gemaakt, met verwijzers. We zijn dan ook verheugd over de vooruitgang die we hebben geboekt en zijn vastbesloten om zoveel mogelijk patiënten de voordelen van protonentherapie te bieden.”

Maria Jacobs, voorzitter raad van bestuur van Maastro
Bronvermelding: Met dank aan Aron Nijs Fotografie
Maria Jacobs, voorzitter raad van bestuur van Maastro

"Wij zijn erg trots op het vijfjarig bestaan van Maastro Protonentherapie. We zijn dan ook verheugd over de vooruitgang die we hebben geboekt en zijn vastbesloten om zoveel mogelijk patiënten de voordelen van protonentherapie te bieden.”

Mevrouw van Osch (47 jaar) een voormalig patiënte, afkomstig uit Gelderland, was een van de eerste patiënten die protonentherapie bij Maastro onderging. Ze was ontzettend blij toen ze hoorde dat ze in aanmerking kwam voor protonentherapie. Ondanks de lange reisafstand, heeft ze er geen moment aan getwijfeld. Haar dokter bij het Verbeeten Instituut in Tilburg had haar uitgelegd dat de kanker dicht bij haar hart zat, en dat ze daarom met de standaard röntgenbestraling een verhoogd risico liep op hartfalen op de lange termijn. "Het was een zware tijd, vooral te midden van COVID, maar ondanks alle negativiteit rondom mijn ziekte, heb ik een positief gevoel overgehouden aan mijn behandelingstraject bij Maastro.”

Pionier

Als pionier in protonentherapie blijft Maastro zich inzetten voor innovatie en excellentie in de oncologische zorg, met haar missie om het leven van patiënten te verbeteren door middel van geavanceerde behandelingen. Maastro is naast Holland PTC (Delft) en Universitair Medisch Centrum (Groningen) een van de drie centra in Nederland met een Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) vergunning voor protonentherapie, en de enige aanbieder van de protonentherapie in Zuidoost Nederland.

In het najaar organiseert Maastro een tweedaags symposium om het 5-jarig lustrum samen met een groot aantal betrokkenen, waaronder medisch specialisten, raden van bestuur en zorgverzekeraars te vieren. Hierin deelt Maastro onder andere kennis en resultaten uit wetenschappelijk onderzoek omtrent het implementeren van complexe innovaties. Een mooi voorbeeld van internationale samenwerking is het onlangs gepubliceerde onderzoek van professor De Ruysscher van Maastro. Hierin wordt aangetoond dat longkankerpatiënten met stadium III niet-kleincellige longkanker dankzij protonentherapie minder bloedtransfusies nodig hebben en 20% meer kans hebben om hierna immuuntherapie te krijgen waardoor hun lange termijn overleving en/of genezing naar verwachting beter zal zijn.

Meer informatie

Via onze website leest u meer over protonentherapie bij Maastro.