Protonentherapie

Uw weg naar de optimale behandeling

LR Maastro Arts Patient 675 1

Sinds 2019 behandelen wij patiënten in ons Maastro Protonentherapiecentrum. Protonentherapie is een innovatieve vorm van radiotherapie voor patiënten met bepaalde vormen van kanker. We staan klaar om u te begeleiden op uw reis naar een optimale behandeling met protonentherapie. Samen zorgen we voor uw welzijn en herstel.

Wat is protonentherapie

Protonentherapie is een speciale behandeling voor mensen met kanker. Het maakt gebruik van een bijzondere vorm van straling die ervoor zorgt dat de kans op bijwerkingen kleiner is. Met protonentherapie kunnen we heel precies de kanker bestralen. Dit gebeurt met kleine geladen deeltjes, die protonen worden genoemd. Deze protonen richten hun energie heel gericht op de tumor. Dat is anders dan bij de standaard bestraling met fotonen. Bij die methode komt er meer straling in de buurt van de tumor, wat we strooistraling noemen. Met protonentherapie kunnen we dus heel doelgericht de kanker behandelen en proberen we gezond weefsel zoveel mogelijk te sparen.

Voor wie is protonentherapie?

Protonentherapie wordt alleen toegepast als is vastgesteld dat het een meerwaarde heeft in uw specifieke situatie. De beslissing wordt genomen aan de hand van nationaal vastgestelde richtlijnen en selectiecriteria. Voorafgaand aan de protonentherapie zal er een CT-scan worden gemaakt. Deze scan bepaalt de externe locatie en omvang van de tumor. Met deze gegevens stellen we een bestralingsplan op voor zowel protonentherapie als de standaard (fotonen)bestraling. Om in aanmerking te komen voor protonentherapie is het uitgangspunt dat er een duidelijk voordeel te behalen is ten opzichte van fotonentherapie.

Delen

Protonentherapie toegankelijk voor iedereen

“We willen dat het een reguliere behandeling wordt binnen radiotherapie voor de geïndiceerde gebieden. Dat het voor iedereen toegankelijk is, ook voor die patiënten die wat verder weg van Maastro wonen", aldus Judith van Loon, arts.

Lees meer