Protonentherapie

Maastro is het protonentherapiecentrum voor het zuiden van het land. In Nederland zijn 3 protonentherapiecentra: UMCG Protonentherapiecentrum in Groningen, Holland PTC in Delft en onze kliniek Maastro in Maastricht.

LR Maastro Wachtruimte 117 2

Wat is protonentherapie?

Protonentherapie is een vernieuwende manier van bestralen voor mensen met kanker. Met protonen kunnen we de tumor preciezer bestralen dan met fotonen. Dat betekent dat we gezond weefsel en organen die rond de tumor liggen minder raken. De kans op bijwerkingen wordt hierdoor kleiner. Dat kan uw kwaliteit van leven beter maken.

Hoe werkt protonentherapie?

Protonen zijn heel kleine kerndeeltjes die straling afgeven. Wij kunnen de snelheid van de protonen heel nauwkeurig instellen. Zo nauwkeurig dat deze precies in de tumor tot stilstand komen. De protonen geven dan hun straling in de tumor af, waardoor kankercellen afsterven. Doordat de bestraling zo nauwkeurig is, komt er minder straling in de buurt van de tumor terecht. Op die manier sparen we gezond weefsel en is er minder schade aan de organen die in de buurt van de tumor liggen.

Protonentherapie: bij welke soorten kanker?

Protonentherapie is vooral geschikt bij patiënten waarbij de tumor in de buurt van kwetsbare organen ligt. Er is namelijk kans op beschadiging van deze organen als deze met straling in contact komen.

Bij bestraling met protonen is die kans kleiner.

Er zijn vormen van kanker waarbij protonentherapie de standaard behandeling is. We noemen dit standaardindicaties. Dit zijn:

  • oogtumor
  • schedelbasistumoren
  • zaadbalkanker (ook wel teelbalkanker genoemd)
  • tumoren bij kinderen

Vormen van kanker waarbij de kans op bijwerkingen soms kleiner is door protonentherapie. Dit noemen we model-based indicaties. Of die kans kleiner is door bestraling met protonen, hangt af van de plaats waar in het lichaam de tumor zit en hoe groot de tumor is. Het gaat hierbij om:

Uw arts bepaalt of u voordeel zal hebben bij de behandeling met protonentherapie. Hij of zij maakt daarvoor een uitgebreide planningsvergelijking. Lees verderop op deze pagina waarom en hoe deze wordt gemaakt.

Voor wie is protonentherapie?

Protonentherapie is vooral geschikt voor patiënten die een tumor hebben in een kwetsbaar gebied: de hersenen, de schedelbasis en de zaadballen. Bestraling met protonen is heel nauwkeurig en komt daarom veel minder in omliggend weefsel terecht.

Maar ook longkanker, borstkanker, slokdarmkanker, hoofd-halskanker en lymfeklierkanker kunnen we behandelen met protonentherapie. Om te onderzoeken of u voordeel heeft met deze therapie, maken we een planningsvergelijking.

Kinderen krijgen áltijd protonentherapie. Hun gezonde lichaamscellen zijn erg gevoelig voor straling en dus krijgen zij altijd een behandeling met protonen.

Protonentherapie wordt alleen gegeven als u nog kunt genezen.

Verschil tussen fotonentherapie (reguliere bestraling, radiotherapie) en protonentherapie

Radiotherapie maakt gebruik van fotonen, ook wel röntgenstralen genoemd. Fotonen geven hun energie af in de tumor, maar ook in gezond weefsel eromheen.

Protonentherapie werkt met kleine positief geladen kerndeeltjes. Zij geven hun straling grotendeels af in de tumor. Daarna verliezen de deeltjes hun kracht. Hierdoor komt de straling nauwelijks in het omliggende gezonde weefsel terecht. Bestraling met protonen is dus nauwkeuriger.

De hoeveelheid straling die op de tumor terechtkomt, is bij beide vormen gelijk.

Wat is het voordeel van protonentherapie?

Bestraling met protonen is een héél nauwkeurige manier van bestralen. De meeste straling komt rechtstreeks in de tumor terecht. Weefsel en organen rondom de tumor worden minder geraakt door deze bestraling. Hierdoor wordt de kans op bijwerkingen kleiner.

Planningsvergelijking

Waarom een planningsvergelijking en hoe werkt het?

U heeft een vorm van kanker die niet standaard met protonentherapie behandeld wordt. Maar het is mogelijk dat u minder bijwerkingen zou kunnen hebben met protonentherapie. Dat verschilt per persoon. Om te onderzoeken of dat bij u het geval zou zijn, maken wij een planningsvergelijking.

We vergelijken daarbij de 2 bestralingsplannen: het fotonenplan en het protonenplan. In deze plannen staat het aantal bestralingen dat nodig is, met welke dosis straling dat gebeurt en vanuit welke richting bestraald moet worden.

Uit de vergelijking komt hoeveel straling op omringende organen en gezond weefsel terechtkomt. Als het verschil voldoet aan landelijk vastgestelde criteria, komt u in aanmerking voor protonentherapie.

We maken een planningsvergelijking bij:

Belangrijk te weten: uw verzekering vergoedt alleen de protonentherapie als de planningsvergelijking laat zien dat protonenbestraling voor u de beste behandeling is.

Uw behandelend specialist kan ons vragen om deze vergelijking te maken.

Planningsvergelijk 3 1

Proces planningsvergelijking

Second opinion Protonentherapie

Hoe ziet het proces van een second opinion voor protonentherapie eruit?

Stappenplan aanvragen second opinion

Een second opinion bestaat uit de volgende stappen:

  1. U vraagt de verwijzing aan bij uw behandelend arts of uw huisarts. De behandelend arts of uw huisarts kan hiervoor vervolgens contact opnemen met Maastro via: protoneninfo@maastro.nl
  2. Zodra wij de aanvraag binnen hebben verdiepen wij ons in het medisch dossier en beoordelen of u in aanmerking komt voor protonentherapie. Soms is het nodig om informatie op te vragen uit een ander ziekenhuis, hiervoor hebben wij toestemming van u als patiënt nodig. Als dat zo is zullen wij u vragen om een toestemmingsformulier in te vullen.
  3. U en/of uw verwijzer ontvangt uiterlijk binnen 1 week een reactie van ons.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een second opinion. Wij raden aan van te voren contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en hiernaar te informeren.

Ondersteuning tijdens uw behandeling

Als u bij ons in behandeling komt, komt er heel wat op u af. Dan is het fijn als u ondersteuning krijgt bij praktische zaken. Onze patiëntbegeleiders helpen u met vragen over onder andere verblijf en vervoer. Ze zijn er voor u.

Kosten & verzekering

Het is prettig voor u om tijdig te weten of er kosten zijn verbonden aan protonentherapie. Of dat uw behandeling in het protonentherapiecentrum volledig wordt vergoed. Maastro behandelt alleen patiënten die voldoen aan de criteria van de Landelijke Indicatie Protocollen Protonentherapie. Die zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie. En zijn goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland. Dat betekent dat protonentherapie bij het voldoen aan de criteria altijd wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Er zijn dus geen kosten voor u verbonden aan de protonentherapie behandeling.

Reiskosten, verblijf en vergoeding

De reiskosten van en naar het Maastro worden door uw zorgverzekeraar vergoed. De kosten voor verblijf worden per 1 januari 2020 vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar ook vergoed.

Besluit u om tijdens de bestraling in de buurt van Maastro te verblijven? Dan kunnen wij u adviseren bij het vinden van een verblijf. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de protonen patiëntbegeleider. Een gesprek met deze medewerker wordt altijd gepland in aansluiting op het intakegesprek bij de radiotherapeut-oncoloog. U dient het verblijf in de buurt van het protontherapiecentrum wel zelf te boeken en vooruit te betalen. Overleg voorafgaand aan de behandeling met uw zorgverzekeraar wat voor u de mogelijkheden voor vergoeding zijn.

Delen

Veelgestelde vragen

Vragen en informatie over uw behandeling? We zijn er voor u.