Protonentherapie

Maastro is het protonentherapiecentrum voor het zuiden van het land. In Nederland zijn 3 protonentherapiecentra: UMCG Protonentherapiecentrum in Groningen, Holland PTC in Delft en onze kliniek Maastro in Maastricht.

Maastro Wachtruimte - protonentherapie

Maastro Protonetherapie - u wordt opgevangen in onze wachtruimte

Wat is protonentherapie?

Protonentherapie is een vernieuwende manier van bestralen voor mensen met kanker. Met protonen kunnen we de tumor preciezer bestralen dan met fotonen. Dat betekent dat we gezond weefsel en organen die rond de tumor liggen minder raken. De kans op bijwerkingen wordt hierdoor kleiner. Dat kan uw kwaliteit van leven beter maken.

Hoe werkt protonentherapie?

Protonen zijn heel kleine kerndeeltjes die straling afgeven. Wij kunnen de snelheid van de protonen heel nauwkeurig instellen. Zo nauwkeurig dat deze precies in de tumor tot stilstand komen. De protonen geven dan hun straling in de tumor af, waardoor kankercellen afsterven. Doordat de bestraling zo nauwkeurig is, komt er minder straling in de buurt van de tumor terecht. Op die manier sparen we gezond weefsel en is er minder schade aan de organen die in de buurt van de tumor liggen.

Protonentherapie: bij welke soorten kanker?

Protonentherapie is vooral geschikt bij patiënten waarbij de tumor in de buurt van kwetsbare organen ligt. Er is namelijk kans op beschadiging van deze organen als deze met straling in contact komen. Bij bestraling met protonen is die kans kleiner.

Standaardindicaties

Vormen van kanker waarbij protonentherapie de standaard behandeling is. We noemen dit standaardindicaties. Dit zijn:

  • oogtumor
  • schedelbasistumoren
  • zaadbalkanker (ook wel teelbalkanker genoemd)
  • tumoren bij kinderen

Model-based indicaties

Model-based indicaties zijn vormen van kanker waarbij de kans op bijwerkingen soms kleiner is door protonentherapie. Of die kans kleiner is door bestraling met protonen, hangt af van de plaats waar in het lichaam de tumor zit en hoe groot de tumor is. Het gaat hierbij om:

Uw arts bepaalt of u voordeel zal hebben bij de behandeling met protonentherapie. Hij of zij maakt daarvoor een uitgebreide planningsvergelijking. Wilt meer weten over dit planningsvergelijk, lees hier meer erover.

Voor wie is protonentherapie?

Protonentherapie is vooral geschikt voor patiënten die een tumor hebben in een kwetsbaar gebied: de hersenen, de schedelbasis en de zaadballen. Bestraling met protonen is heel nauwkeurig en komt daarom veel minder in omliggend weefsel terecht. Maar ook longkanker, borstkanker, slokdarmkanker, hoofd-halskanker en lymfeklierkanker kunnen we behandelen met protonentherapie. Om te onderzoeken of u voordeel heeft met deze therapie, maken we een planningsvergelijking.

Kinderen krijgen áltijd protonentherapie. Hun gezonde lichaamscellen zijn erg gevoelig voor straling en dus krijgen zij altijd een behandeling met protonen.

Protonentherapie wordt alleen gegeven als u nog kunt genezen.

Verschil tussen fotonentherapie (= reguliere bestraling - radiotherapie) en protonentherapie

Radiotherapie maakt gebruik van fotonen, ook wel röntgenstralen genoemd. Fotonen geven hun energie af in de tumor, maar ook in gezond weefsel eromheen.

Protonentherapie werkt met kleine positief geladen kerndeeltjes. Zij geven hun straling grotendeels af in de tumor. Daarna verliezen de deeltjes hun kracht. Hierdoor komt de straling nauwelijks in het omliggende gezonde weefsel terecht. Bestraling met protonen is dus nauwkeuriger.

De hoeveelheid straling die op de tumor terechtkomt, is bij beide vormen gelijk.

Wat is het voordeel van protonentherapie?

Bestraling met protonen is een héél nauwkeurige manier van bestralen. De meeste straling komt rechtstreeks in de tumor terecht. Weefsel en organen rondom de tumor worden minder geraakt door deze bestraling. Hierdoor wordt de kans op bijwerkingen kleiner. Om te onderzoeken of dat bij u het geval zou zijn, maken wij een planningsvergelijking. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u hier. Meer over het planningvergelijkingproces.

Delen

Veelgestelde vragen protonentherapie

Staat uw vraag hier niet bij of wilt u misschien weer weten, dan neem gerust contact op met een van onze medisch specialisten, via: protoneninfo@maastro.nl

Vragen en informatie over uw behandeling? We zijn er voor u.