Team Maatschappelijk Werk ondersteunt patiënten tijdens het bestralingstraject

30 augustus 2023
Bron: Maastro

Wanneer je de diagnose kanker krijgt, trilt het leven op zijn grondvesten. En alles trilt mee. Je omgeving, het werk, het leven van je ouders of kinderen. De emoties die daarbij kunnen ontstaan, zoals angst, verdriet of onzekerheid, kunnen je behoorlijk uit balans brengen. Hella, Claudia en Marlies, team Maatschappelijk Werk van Maastro, ondersteunen patiënten tijdens het bestralingstraject: luisteren, handvatten bieden en kijken wat de patiënt nodig heeft om goed door de behandeling te komen.

Lastmeter voor zorgen en problemen

Marlies: ‘Iedere patiënt bij Maastro wordt gescreend door middel van een zogenoemde ‘Lastmeter’. Een eenvoudige vragenlijst die ons inzicht geeft in de zorgen of problemen die iemand bezighoudt: praktische last op het gebied van gezin en werk, of emotionele, dan wel religieuze/spirituele zaken. Daarbij geeft de patiënt op een schaal van 0-10 aan hoeveel last hij hiervan ondervindt.’ Claudia vult aan: ‘Een aparte categorie vormen patiënten met hoofd-halskanker, kwaadaardige hersentumoren en vrouwen met baarmoederhalskanker. Gemeenschappelijke factor is dat het om patiënten gaat, die naast de bestraling gelijktijdig chemotherapie krijgen en waarvan de gevolgen van de diagnose en/of behandeling zeer ingrijpend kunnen zijn. Denk aan moeilijkheden bij eten en drinken, verandering in karakter of het los moeten laten van een kinderwens. Daarnaast proberen wij mensen te helpen met het behouden van overzicht op de de vele afspraken bij Maastro en het ziekenhuis.’

Ruimte geven

De kracht van maatschappelijk werk is goed luisteren en de patiënt de ruimte geven om zijn verhaal te doen. Hella: ‘We helpen om stil te staan bij de situatie en bieden een stuk herkenning en erkenning’. Claudia: ‘Je helpt emoties en alles wat er op de zieke afkomt te ordenen. De patiënt voelt zich gehoord en is vaak gerustgesteld als blijkt dat zijn emoties normaal zijn. Ook hebben wij aandacht voor zeer angstige of claustrofobische patiënten. Wij nemen de tijd om aanwezig te zijn bij de voorbereidingen van de behandeling en de eerste bestraling. De meeste mensen vinden het fijn dat Maastro ook op het psychosociale vlak hulp biedt. Claudia: ‘We merken dat ze dit erg waarderen.‘

Veerkracht

Vaak is iemand gericht op wat er niet goed gaat. Hella: ‘Op zich begrijpelijk, maar wij focussen op wat wél goed gaat en proberen veerkracht bij de patiënt en zijn naasten te versterken. Het is fijn om te zien dat mensen baat hebben bij de aangereikte handvatten en oefeningen’. Claudia: ‘Wat ons werk zo mooi maakt, is de échte verbinding met de ander. Dat raakt ons iedere keer weer.’

Maastro maatschappelijk werk is lid van het overkoepelend oncologische netwerk in Zuidoost Nederland (OncoZon) waarin op het psychosociale vlak kennis en ervaringen worden uitgewisseld met afgevaardigden vanuit de psychosociale zorg

LR Maastro Maatsch Werk 323

Maastro team Maatschappelijk Werk - Hella, (links), Claudia en Marlies