Patiëntenparticipatie wordt straks vast onderdeel in de organisatie

17 mei 2023
Bron: Maastro

Afgelopen maand startte bij Maastro een bewustwordingscampagne waarbij patiënten en naasten wordt gevraagd mee te doen aan een patiëntenpanel. Team patiëntenparticipatie gaat deze vorm van betrokkenheid van patiënten structureel maken.

Mening

Gedreven vanuit een subsidie die Maastro ontving uit het ‘Topspecialistische Zorg en Onderzoek- Programma’ (kortweg: TZO) is de vereiste gevolgd dat patiëntenparticipatie een vast onderdeel wordt in de organisatie. Programmamanager Claudia Offermann: ‘Gaat het over de patiënt, dan mag zijn mening niet ontbreken. Wij vragen diens mening en nemen deze mee bij bepaalde afwegingen.’

Voorbeelden zijn: samen beslissen, wat zijn de wensen en zorgen van de patiënt bij de behandelkeuze. Er is ook een kaartensysteem als in de sportwereld, rode-groene-gele kaarten waarmee de patiënt na afloop van zijn behandeling feedback geeft. De nieuwe vorm van meedenken sluit mooi aan op de rol van de cliëntenraad. ‘Zo wordt patiëntenparticipatie steeds meer ingebed in de organisatie’, vult Anne Gubbels, junior projectcoördinator, aan.

Meerwaarde

Dit meedenken betekent dat iedere onderzoeker of projectleider bij de start van een nieuw onderzoek nadenkt over de meerwaarde ervan door een patiënt bij zijn project te betrekken. ‘Het is de bedoeling dat patiëntenparticipatie straks door iedere projectleider op dezelfde manier wordt toegepast.’ Zo zorgen we ervoor dat patiëntenparticipatie wordt geborgd in de organisatie’, aldus Claudia.

Anne Gubbels: ‘De ene patiënt voelt zich prettiger bij een luisterende rol, de andere juist meer bij een adviserende rol. Claudia Offermann: ‘Het is aan de projectleider om met de patiënt diens rol af te stemmen, die kan per fase in het project verschillen’. Deelname aan het patiëntenpanel geschiedt digitaal.

Dag

Inmiddels hebben zich al de eerste meedenkers aangemeld. ‘Met de input van hun wensen en behoeften kunnen we de zorg echt verbeteren’, weet Anne stellig. Richting de herfst organiseert het team, in samenwerking met de cliëntenraad, een patiëntenparticipatie dag. Dan komen alle leden samen in de kliniek.

Meer info over patiëntenparticipatie

Bij Maastro zijn we continue bezig met het verbeteren van onze zorg zodat onze patiënten in de beste handen zijn. Dat betekent dat wij er alles aan willen doen om onze zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften en wensen van onze patiënten en hun naasten. Lees meer over patiëntenparticipatie bij Maastro.

Aanmelden patiëntenpanel

Via het digitale patiëntenpanel stelt Maastro vragen aan patiënten en hun naasten zodat zij hun mening kunnen geven. Op deze manier worden de wensen en behoeften van patiënten meegenomen. Wilt u zich opgeven? Dat kan via dit formulier.

Maastro Patientenpanel 11
Het is de bedoeling dat patiëntenparticipatie straks door iedere projectleider op dezelfde manier wordt toegepast. Zo zorgen we ervoor dat patiëntenparticipatie wordt geborgd in de organisatie

Claudia Offermann (foto links)