Informatie voor patiënten

Aronnijs Fotogr Maastro 17okt23 004

In Nederland hebben 40.000 tot 50.000 patiënten een vorm van epilepsie die we nog niet kunnen genezen met een behandeling. Op dit moment onderzoeken wij in een studie of bestraling een behandeling kan zijn die epilepsie kan genezen.

In het kort

We onderzoeken of bestraling een goede behandeling kan zijn bij epilepsie. Ons doel is om de epileptische aanvallen zoveel mogelijk te verminderen of zelfs helemaal te laten verdwijnen. U krijgt 1 bestraling. Het effect van de bestraling werkt nog jaren door. We vragen u 2 jaar lang af en toe of u een vragenlijst wil invullen over uw klachten en hoe het met u gaat. Na 2 jaar doen we een controle. Dan onderzoeken we met een MRI-scan of het gebied waar de epilepsie ontstaat, kleiner is geworden door de bestraling. Daarnaast kijken we óf en welke bijwerkingen de behandeling heeft. Ook willen we weten of de behandeling uw kwaliteit van leven heeft verbeterd. Ongeveer 1 jaar nadat het onderzoek is afgelopen, laten de onderzoekers u weten wat de belangrijkste uitkomsten zijn.

Delen

Op de dag van de bestraling

Ons gespecialiseerd team van artsen en laboranten werken nauw samen aan uw bestralingsplan

De dag van de bestraling

Hieronder kunt u lezen hoe de dag van de bestraling verloopt. Op deze dag maakt u ook een afspraak voor een controle- afspraak na twee weken. Dit is een telefonische afspraak.

Ons team van artsen bespreekt het behandelplan en overlegt met u alle stappen

Kan ik meedoen aan het onderzoek?

Niet iedereen kan meedoen aan het onderzoek. Het onderzoek is voor mensen met focale epilepsie. Dat betekent dat de epileptische aanval begint in 1 bepaald deel van de hersenen, in een groep hersencellen. De rest van de hersenen werkt normaal op het moment van de aanval.

Enkele andere voorwaarden zijn:

  • U bent ouder dan 18 jaar
  • Een operatie is bij u niet mogelijk
  • U heeft meer dan 3 aanvallen in 3 maanden, ondanks het gebruik van medicatie.

Er zijn nog meer voorwaarden, uw neuroloog kan die met u bespreken.

Ik wil meedoen aan het onderzoek. Wat moet ik doen?

U moet eerst aan uw neuroloog vertellen dat u mee wil doen aan het onderzoek. Als u voldoet aan de voorwaarden, meldt de neuroloog u aan voor het overleg van de werkgroep Epilepsiechirurgie. De werkgroep bespreekt of u bestraalt kunt worden en dus of u mee kunt doen aan het onderzoek.