Compliment, klacht of tip?

We staan altijd open voor feedback. Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Maar natuurlijk horen we ook graag tips of krijgen we graag een compliment. Die doen ons goed. Klachten, tips of complimenten kunt u op een aantal manieren aan ons doorgeven.

Kaartensysteem

In de wachtkamers van Maastro vindt u zuilen met groene, gele en rode kaarten. Bent u ergens tevreden over, dan geeft u een groene kaart. Kan er iets beter, dat geeft u aan met een gele kaart. Bent u ergens ontevreden over, dan gebruikt u de rode kaart. Dit kan anoniem als u dat wilt.

Op die kaarten geeft u ook aan of u teruggebeld wil worden over uw opmerking. De kaarten zijn voor ons erg waardevol. Als het kan, ondernemen wij direct actie.


Online uw ervaring doorgeven

U kunt ook online uw ervaring aan ons doorgeven. Dat kan anoniem, maar u kunt ook aangeven dat u terug gebeld wil worden. Klik hier om naar de pagina met het feedback formulier te gaan.


Klachtenregeling WKKGZ

Is het kaartsysteem niet voldoende, dan kunt u de klachtenprocedure starten via de klachtenfunctionaris voor de patiëntenzorg. Hierbij wordt de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) gehanteerd.

Download en bekijk de WKKGZ klachtenregeling.
De mogelijke trajecten van klachtafhandeling staat beknopt in dit stroomschema.

Maastro heeft momenteel 2 interne klachtenfunctionarissen, mevrouw Els Vreuls-Vrencken en de heer Peter van Helvert. Daarnaast maakt Maastro gebruik van gecertificeerde klachtenfunctionarissen van een gespecialiseerd bureau (klachtconsult), mevrouw Sylvia Nollen en de heer Ernest Kneepkens.

De klachtenfunctionarissen zijn van maandag tot en met donderdag, tussen 10:00 uur tot 12:00 uur, telefonisch te bereiken op 06-28 35 13 45.

Buiten deze uren kunt u een boodschap inspreken. Binnen 5 werkdagen zal één van de klachtenfunctionarissen telefonisch contact met u opnemen.

Of u kunt uw klacht kenbaar maken bij onze klachtenfunctionarissen via dit formulier.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Goede zorg en veiligheid voor onze patiënten vinden we erg belangrijk. Wij zijn dan alert op signalen van mishandeling in huiselijke kring. Daarbij maken wij gebruik van de wettelijk verplichte meldcode voor het signaleren en stoppen van huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling. Deze meldcode beschrijft de stappen die een zorgverlener volgt bij het vermoeden of signaleren van (ouderen-)mishandeling. Als dit aan de orde is, bespreken wij dit direct met u. Mocht u of een bekende van u hiermee geconfronteerd worden, mag u het uiteraard ook zelf bespreekbaar maken.

Meer informatie over de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling vindt u op de website van VWS en van Veilig Thuis.

Delen