Kwaliteit en veiligheid

In het belang van onze patiënten willen wij hoogwaardige kwaliteit van behandeling leveren en veilig werken. Uit ons patiënttevredenheidsonderzoek via Zorgkaart Nederland blijkt dat patiënten ons gemiddeld waarderen met een 9,3. Wij vinden het belangrijk om patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden inzicht te geven in de kwaliteit van onze zorg. Maastro heeft een gecertificeerd kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001 norm.

Stel uw veiligheid voorop

Uit onderzoek blijkt dat patiënten die beter geïnformeerd zijn, het zorgproces beter begrijpen en weten welke invloed ze zelf kunnen uitoefenen aan het zorgproces, betere resultaten hebben. Met de patiëntveiligheidskaart met informatie en bruikbare tips willen wij onze patiënten helpen zelf een actief aandeel te hebben in het veilige verloop van de behandeling. U kunt namelijk, daar waar mogelijk en gewenst is, zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van uw eigen zorgproces.

Voortrekker

Nationaal en internationaal vervult Maastro een voortrekkersrol in kwaliteit en veiligheid in de radiotherapie. Wij zijn mede-initiatiefnemer van PRISMA-RT, de Nederlandse vereniging van radiotherapeutische instellingen voor patiëntveiligheid. Ook geven wij nationaal en internationaal scholingen voor kwaliteit en patiëntveiligheid.

Calamiteitenrapportage 2023

Maastro heeft in 2023 geen calamiteit gemeld bij de inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd.

De Patiënt Ervarings Monitor (PEM)

De ervaringen van onze patiënten vertellen ons wat wij goed doen of wat beter kan. De uitkomsten van de meting gebruiken we om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Het meten van de ervaringen doen we met vragenlijsten.

Delen