Onderzoek behandeling epilepsie

Stereotactische bestraling, oftewel precisiebestraling, is een vorm van uitwendige bestraling waarbij de tumor met smalle stralenbundels vanuit vele, verschillende kanten zeer nauwkeurig bestraald wordt. Op deze manier kan op een klein gebied in enkele bestralingsfracties een hoge dosis afgegeven worden.

In het geval van deze studie passen we ook precisiebestraling toe en bestralen we met een hoge precisie op de zone waar de epilepsie ontstaat. De straling komt uit meerdere smalle bestralingsbundels die om de patiënt heen draaien. Zo kan de arts vanaf verschillende kanten heel precies die plek bestralen en het te bestralen gebied zo klein mogelijk houden.

Bij deze behandeling dient de epilepsie patiënt 1 bestralingsbehandeling te ondergaan.