Vergoeding en verzekering

Het is prettig voor u om tijdig te weten of uw behandeling in Maastro volledig wordt vergoed. Dit is in het algemeen het geval, toch raden wij u aan om altijd eerst op de website van uw zorgverzekeraar te kijken met welke ziekenhuizen deze een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed. Wanneer u er niet helemaal uitkomt, of twijfelt over met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten, schroom dan niet om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Meer over kosten en verzekering

Reiskosten

Er bestaan mogelijkheden voor een vergoedingsregeling of een regeling voor zorgvervoer. Dit geldt voor eigen vervoer en voor taxivervoer. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering.

Vooraf informeert u het best zelf bij uw zorgverzekeraar voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Bij uw eerste bezoek helpt de receptioniste u dan verder met het regelen van het vervoer en de aanvraag voor vergoeding.

Hebt u recht op zorgvervoer? Dan kunt u hiervoor een afspraak regelen bij het loket zorgvervoer in de centrale hal van Maastro.

Medische noodzaak

Zorg zonder een medische noodzaak is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt hiervoor bij het ziekenhuis een prijsopgave vragen.

Altijd een verwijzing nodig

U heeft een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijsbrief als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Voor spoedeisende hulp heeft u geen verwijzing nodig. Het is wel belangrijk dat u verzekerd bent, anders moet u zelf de kosten hiervoor betalen.

In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijzing is een jaar geldig.

Prijzen

Passantentarieven 2022 (pdf)

Algemene betalingsvoorwaarden (pdf)

Voor protonentherapie gelden andere afspraken met de zorgverzekeraars.

De prijslijst is onder voorbehoud. Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van de prijslijst, dan behouden wij ons het recht voor om dit te doen, een en ander in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en richtlijnen. Wanneer er prijsverschil is tussen het moment van het opvragen van de prijs en de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt), dan is de prijs op laatstgenoemd moment altijd van toepassing.

Belgische patiënten

Vanaf 1 juli 2017 is de Europese regelgeving van kracht. Er bestaan twee mogelijkheden voor Belgische patiënten:

1. Er is toestemming voor de geplande/programmeerbare zorg

U ontvangt een E112-/S2-formulier. De verrekening vindt op dezelfde manier plaats via Zilveren Kruis buitenland. Telefonisch heeft de mutualiteit [Belgische ziekenfonds] aangegeven dat er alleen toestemming zal worden verleend voor behandeling in Nederland als deze noodzakelijk is, omdat de zorg in België niet beschikbaar is of tegen gunstigere voorwaarden in Nederland kan worden verleend. In de regel zal dit niet gaan om eenvoudige poliklinische zorg.

2. U heeft geen toestemming ontvangen

Als het om zorg gaat waarvoor toestemming* nodig is, heeft u geen recht op vergoeding. Als het zorg is waar geen toestemming voor nodig is, krijgt u een vergoeding op basis van de Belgische tarieven. Deze vergoeding ontvangt u nadat u zelf de betaling aan Maastro clinic heeft gedaan. In dit laatste geval gaat het met name om eenvoudige poliklinische zorg.

* Zorg waarvoor toestemming nodig is, is alle zorg die een ziekenhuisopname vereist en ambulante behandelingen (dagopnames) waarbij het gebruik van een CT-scanner, MRI, PET-scanner of Cath-lab nodig is. Verder is ook toestemming nodig voor een behandeling met radiotherapie.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik terecht voor een prijsopgave van mijn behandeling?

U kunt een prijsopgave krijgen via de afdeling Facturatie van MAASTRO clinic. De afdeling is bereikbaar via telefoonnummer +88-4455765 en via e-mail finad@maastro.nl.

Kunt u mij vertellen welke behandelingen ik wel vergoed krijg?

Nee, dat kunnen wij u helaas niet vertellen. Wij adviseren u contact op te nemen met uw eigen verzekering, zij kunnen u verder helpen.

Heb ik recht op vergoeding op basis van mijn Europese verzekeringskaart?

Nee, een Europese verzekeringskaart is bedoeld voor spoedgevallen op het moment dat u in het buitenland verblijft.

Heeft de manier van registreren in Nederland invloed op de vergoeding in België?

Nee, in Nederland moeten we registreren volgens de Nederlandse wet- en regelgeving. Op basis van deze registraties bepaalt de Belgische zorgverzekeraar de vergoeding met als basis de Belgische prijzen.

Krijgt een Belgische patiënt automatisch alle poliklinische zorg vergoed tegen Belgische tarieven?

Nee, als het poliklinische zorg is waarvoor toestemming vereist is, kan het zijn dat de Belgische verzekering vergoeding afwijst.

Is er een Belgische website waarop de regelgeving uitgelegd wordt?

Ja, op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) onder de zoekterm ‘internationaal’.

Wie betaalt het verschil tussen de Belgische vergoeding en het Nederlandse tarief?

Dit verschil zult u zelf moeten betalen.

Is het mogelijk voor Belgische patiënten de tarieven aan te passen?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Op basis van wet- en regelgeving moeten onze passantenprijzen voor alle patiënten gelijk zijn.

Wie ontvangt de rekening als de patiënt geen toestemming heeft ontvangen voor de behandeling?

Als Belgische patiënt wordt u geregistreerd als zelfbetaler en ontvangt en betaalt zelf de rekening. Op basis van de verstrekte rekening kunt u een vergoeding ontvangen van de Belgische ziektekostenverzekeraar.

Weten wij hoe groot de verschillen zijn in vergoeding tussen de Nederlandse en de Belgische tarieven?

Nee, dat hangt af van de behandeling. Informatie over de prijzen van het Maastricht UMC+ kunt u krijgen bij de afdeling Facturatie. De afdeling is bereikbaar via telefoonnummer +88-4455765 en via e-mail finad@maastro.nl.

Is er een verschil tussen een S2-formulier en een E112-formulier?

Het S2-formulier is de nieuwe naam van het E112-formulier, maar inhoudelijk zit er geen verschil tussen beide formulieren.

Uw zorgverzekering

Verplicht eigen risico

De meeste zorg die Maastro verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar als deze een contract met Maastro heeft afgesloten. Maastro dient de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar, die deze vervolgens met u verrekent. U betaalt altijd eerst een eigen risico. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplicht eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd een eigen bedrag aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar.  Meer over het eigen risico vindt u op de website van de Rijksoverheid. Zoals eerder vermeld is het mogelijk dat u na afloop van een kalenderjaar alsnog een eigen risico moet betalen, omdat ziekenhuizen sommige behandelingen pas later bij de zorgverzekeraar kunnen declareren.

Bent u aanvullend verzekerd?

Sommige ziekenhuiszorg valt niet of slechts gedeeltelijk onder de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering valt, volledig zelf betalen. Het ziekenhuis stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe.

Geen contract met zorgverzekeraar

Maastro heeft contracten afgesloten met alle grote verzekeraars. Als uw zorgverzekeraar toch geen contract heeft met het ziekenhuis, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Maastro brengt dan de zogenaamde passantenprijs in rekening, aan u als patiënt of aan de zorgverzekeraar. Hier vindt u de passantentarieven. Door goede afspraken met de zorgverzekeraar te maken, proberen ziekenhuizen te voorkomen dat u zelf de rekening van het ziekenhuis ontvangt. U kunt ook overstappen op een zorgverzekeraar die wel een contract heeft met Maastro of u kunt overstappen naar een restitutiepolis die u keuzevrijheid van zorgaanbieder biedt.

U kunt één maal per jaar van zorgverzekering veranderen. Uw bestaande verzekering moet u dan opzeggen vóór 1 januari. Vóór 1 februari daaropvolgend moet u een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die startdatum is dus bepalend voor de zorgverzekeraar die de rekening ontvangt. Houd daarom uw persoonlijke gegevens (adres, huisarts, zorgverzekeraar) in het ziekenhuisregistratiesysteem zo actueel mogelijk. Dit voorkomt problemen met de betaling van uw behandeling. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens kunt u doorgeven bij het inschrijfbureau van Maastro.

Als u niet verzekerd bent

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan meestal eerst een voorschot van de te verwachten kosten.

Wat kost mijn behandeling?

De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig. Soms moet u ook onderzocht worden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het ziekenhuis. De prijzen van de meeste ziekenhuisbehandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen uw zorgverzekeraar en het ziekenhuis.

Hoe komen prijzen van ziekenhuisbehandelingen tot stand?

Diagnose Behandelcombinaties (DBC)

Ziekenhuizen gebruiken Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Er zijn ruim 4.500 DBC’s met elk een eigen prijs. Uw totale behandeling (van het eerste consult bij de medisch specialist tot en met de laatste controle) kan uit meerdere DBC’s bestaan. Afhankelijk van de soort behandeling die u ondergaat – poliklinisch, dagbehandeling, opname en/of operatie – kan de prijs verschillen. Ook is de prijs afhankelijk van of er een aanvullend onderzoek plaatsvindt.

Belconsult

Belconsult tussen arts en patiënt is in sommige gevallen declarabel (dit is een wijziging per 1-1-2018).

Een consult waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag consulteert middels een belverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaal-polikliniekbezoek. Van het consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt. Een kort telefoontje dat niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet is niet declarabel. Het kan dus zijn dat dit belconsult betaald moet worden uit het eigen risico van de patiënt.

De Zorgnota

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die na 1 juni 2014 zijn gestart, ziet u precies wat uw behandeling kost. In de zorgnota staat: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC’s, de kosten, de begin- en einddatum van een DBC en de zorgactiviteiten. Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling een of meerdere DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt naar de zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw ‘mijn omgeving’ staan. Heeft u nog geen persoonlijk online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

Algemene betalingsvoorwaarden

In MAASTRO clinic gelden Algemene betalingsvoorwaarden. Hierin staan de regels van ons ziekenhuis over bijvoorbeeld betalingstermijnen en leveringsvoorwaarden.

Download en bekijk de Algemene betalingsvoorwaarden (pdf).

Vragen over kosten van ziekenhuiszorg

Vraagt u zich af hoe het zit met de kosten van uw zorg? Op de website www.dezorgnota.nl staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Ook kunt u zien met welke soort vraag, u bij welke instantie terecht kunt. De website is opgezet door ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen.

Contact

Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed of als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden of over uw zorgnota.

Hebt u een vraag over uw rekening of de prijzen van een behandeling, dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie, via het centrale telefoonnummer van MAASTRO clinic: 088 – 44 55 600.

X