Protonentherapie bij longkanker

LR Maastro Arts Patient 675 1

Radiotherapie (bestraling) bij longkanker

Radiotherapie (bestraling) is een effectieve behandeling bij longkanker. Bestraling werkt met röntgenstraling met een heel hoge energie. Dit noemen we fotonen. Deze straling beschadigt het erfelijk materiaal van de kankercellen. Kankercellen zijn gevoeliger voor de straling dan de cellen in het gezonde weefsel eromheen. Het gevolg is dat de kankercellen afsterven en de cellen in het gezonde weefsel weer herstellen.

Fotonen geven hun straling af in de tumor. Daarnaast komt er ook een lagere dosis straling terecht in het gezonde weefsel eromheen. Hierdoor is er een kans op bijwerkingen.

Bestralen met protonen is een andere mogelijkheid

Een vernieuwende behandeling bij longkanker is protonentherapie. Protonen zijn heel kleine, positief geladen deeltjes. Bij bestraling met protonen kunnen we de tumor heel nauwkeurig behandelen. Wij kunnen de snelheid van de protonen exact instellen en heel precies bepalen hoe diep ze het lichaam ingaan. De protonen geven hun straling af in de tumor en daarna verliezen ze hun energie.

Hierdoor wordt er minder gezond weefsel om de tumor heen geraakt. Omdat hierdoor de gezonde cellen en organen gespaard blijven, wordt de kans op bijwerkingen kleiner. Dat kan positieve gevolgen hebben voor uw dagelijkse doen en laten en uw kwaliteit van leven vergroten.

Protonentherapie wordt alleen gegeven als u nog kunt genezen.

Wie komt in aanmerking voor protonentherapie bij longkanker?

De meeste mensen met longkanker worden bestraald met fotonen. Soms liggen de tumor of de klieren die bestraald moeten worden zodanig dat hiermee de dosis op het hart, de longen of de slokdarm aanzienlijk is.

In die gevallen is bestraling met protonen misschien een betere keuze. Protonen geven namelijk de meeste straling direct in de tumor af en daarna verliezen ze hun kracht. Daardoor worden omliggende weefsels en organen minder geraakt en wordt de kans op bijwerkingen kleiner.

Om te onderzoeken of dat risico met protonentherapie in uw geval kleiner wordt, maken wij een planningsvergelijking. Uw behandelend specialist kan ons vragen om deze vergelijking te maken.

De behandeling

De planningsvergelijking heeft laten zien dat u voordeel heeft van protonentherapie. En u heeft de beslissing genomen dat u bestraald wilt worden met protonen.

Een planningsvergelijking toont aan of het risico op bijwerkingen kleiner is met protonentherapie

In een planningsvergelijking vergelijken we de 2 bestralingsplannen: het fotonenplan en het protonenplan.

In deze plannen staat:

  • het aantal bestralingen dat nodig is
  • welke dosis straling nodig is
  • uit welke richting de bestraling komt

Als u niet bij Maastro in behandeling bent voor uw longkanker, dan stuurt de radiotherapeut-oncoloog van uw ziekenhuis het fotonenplan en de CT-scan naar ons op. Wij gebruiken die gegevens om ons protonenplan te maken. U hoeft daarvoor niet naar Maastro te komen.

We vergelijken de 2 plannen. Uit de vergelijking komt hoeveel straling op omringende organen en gezond weefsel terechtkomt. En of er dus een kleinere kans op bijwerkingen zou zijn bij een protonenbehandeling. Als het verschil voldoet aan landelijk vastgestelde criteria, komt u in aanmerking voor protonentherapie.

We streven ernaar de vergelijking binnen 2 dagen klaar te hebben. Uw radiotherapeut-oncoloog zal de uitslag met u bespreken.

Ondersteuning tijdens uw behandeling

Als u bij ons in behandeling komt, komt er heel wat op u af. Dan is het fijn als u ondersteuning krijgt bij praktische zaken. Onze patiëntbegeleiders helpen u met vragen over onder andere verblijf en vervoer. Ze zijn er voor u.

Delen

Protonentherapie bij Maastro - een kijkje achter de schermen