Borst

Borstkanker en radiotherapie

Voor de behandeling van borstkanker wordt een combinatie van diverse behandelmethoden gekozen om een optimale genezingskans te bereiken. Naast een operatie kunnen dat zijn: medicamenteuze behandeling (chemo-, hormonale, immunotherapie) en /of radiotherapie (behandeling door middel van straling). Hieronder vindt u informatie over de radiotherapie.

Waarom bestraling?

Een kwaadaardige tumor is een gezwel dat kan ingroeien in de omringende weefsels. Via bloed- en lymfebanen kan een tumor ook uitzaaien naar plaatsen elders in het lichaam. Na een operatie kan de tumor terug groeien in het oorspronkelijke gebied, ook al lijkt deze volledig weggehaald te zijn door de chirurg. De radiotherapie dient om deze tumorcellen uit te schakelen. Hierdoor wordt de kans dat de tumor weer terugkomt in de borst of borstwand en de aangrenzende kliergebieden kleiner, en zo verbetert uw genezingskans.
Is er bij u een voorstadium van kanker geconstateerd, het zogenaamd Ductaal Carcinoom In Situ, DCIS, dan is dit een vorm van kanker die niet kan uitzaaien. Wel kan ook deze tumor na weggehaald te zijn bij een operatie, toch weer teruggroeien.
In een kwaadaardige tumor is het erfelijk materiaal, het DNA, verstoord. Het uitgangspunt van radiotherapie is dat het DNA van de tumorcellen door de bestraling beschadigd raakt. Gezonde, normale cellen herstellen hierna weer snel, maar tumorcellen kunnen van deze beschadiging van het DNA niet goed herstellen.

Uitwendige bestraling

Bij uitwendige bestraling bevindt het bestralingstoestel zich buiten het lichaam en wordt het te behandelen gebied door de huid heen bestraald. De straling waarmee u behandeld gaat worden, is een elektrisch opgewekte straling. Het opwekken van deze straling gebeurt in het bestralingstoestel, de lineaire versneller. Hierin worden elektronen opgewekt, waar een enorm hoge snelheid aan wordt gegeven. Elektronen kunnen in het toestel ook omgevormd worden tot fotonen. Fotonen kunnen dieper in het lichaam doordringen. Door de hoge energie is het mogelijk om met heel gerichte stralingsbundels te behandelen.

Voorafgaand aan de bestraling worden er driedimensionale röntgenfoto’s gemaakt op de CT-scanner. Dit is nodig om precies uit te kunnen rekenen hoe de tumor zo optimaal mogelijk bestraald kan worden met zo min mogelijk belasting van het omringende gezonde weefsel. Dit is het bestralingsplan.

Het bestralingstoestel kan in een hele cirkel om u heen draaien, zodat u uit elke gewenste hoek bestraald kan worden.
In de kop van het bestralingstoestel zitten afdekkingslamellen, waarmee de organen afgeschermd kunnen worden waar de straling niet mag komen. Deze afdekkingslamellen hoort u schuiven als u op de behandeltafel onder het toestel ligt.
Van de bestraling voelt u niets. De bestraling zelf duurt slechts enkele minuten. Afhankelijk van het individuele bestralingsschema wordt u gedurende een periode van één tot zeven weken bestraald.

Delen